سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:02:16 AM 1400 / 06 / 31
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 06 / 29  -12:50 تعداد مشاهدات :20


--1400 / 06 / 29  -8:5 تعداد مشاهدات :22


--1400 / 06 / 28  -13:29 تعداد مشاهدات :18


--1400 / 06 / 27  -13:38 تعداد مشاهدات :32

برنامه شهریور و مهر ماه

--1400 / 06 / 23  -11:54 تعداد مشاهدات :43


--1400 / 06 / 22  -8:51 تعداد مشاهدات :48


--1400 / 06 / 20  -10:22 تعداد مشاهدات :68


--1400 / 06 / 16  -13:6 تعداد مشاهدات :132


--1400 / 06 / 16  -11:48 تعداد مشاهدات :206


--1400 / 06 / 15  -14:33 تعداد مشاهدات :121


--1400 / 06 / 15  -11:11 تعداد مشاهدات :140


--1400 / 06 / 13  -8:28 تعداد مشاهدات :112


--1400 / 06 / 07  -9:19 تعداد مشاهدات :172

وبینارهای مرور آناتومی با تصاویر رادیولوژی

--1400 / 06 / 06  -9:12 تعداد مشاهدات :204

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: