سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:06:00 AM 1401 / 04 / 08
 
   
     


سایت مقام معظم رهبری 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1401 / 03 / 31  -8:46 تعداد مشاهدات :58

محل آزمون: بیمارستان شهید بهشتی بخش مدیریت اطلاعات سلامت

--1401 / 03 / 28  -10:38 تعداد مشاهدات :37

ارتقا مرتبه جناب آقای دکتر مهرداد مهدیان به دانشیاری

--1401 / 03 / 28  -7:57 تعداد مشاهدات :33


--1401 / 03 / 25  -13:44 تعداد مشاهدات :49


--1401 / 03 / 25  -13:33 تعداد مشاهدات :38

دریافت نظرات و ایده‌های دانشجویان جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه

--1401 / 03 / 24  -13:40 تعداد مشاهدات :44

مهلت ثبت نام: 20 خرداد ماه - زمان آزمون: 25 تیرماه

--1401 / 03 / 22  -9:25 تعداد مشاهدات :35


--1401 / 03 / 22  -8:30 تعداد مشاهدات :45


--1401 / 03 / 22  -8:24 تعداد مشاهدات :50

ثبت نام داوطلبان متقاضی سهمیه استعداد درخشان، جدول زمان بندی آزمون و ...

--1401 / 03 / 17  -13:52 تعداد مشاهدات :43


--1401 / 03 / 17  -13:41 تعداد مشاهدات :56

جناب آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده

--1401 / 03 / 07  -14:49 تعداد مشاهدات :88

وبینار "اخلاق در پژوهش" ویژه دانشجویان

--1401 / 03 / 03  -9:5 تعداد مشاهدات :43


--1401 / 02 / 31  -14:16 تعداد مشاهدات :77

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: