امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:37:31 AM 1397 / 06 / 30
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
جلسه معارفه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی جدید

--1397 / 06 / 27  -10:55 تعداد مشاهدات :84

جلسه توجیهی کارآموزی در تاریخ 97/06/31 برگزار میشود

--1397 / 06 / 24  -13:44 تعداد مشاهدات :56

تاریخ جلسه توجیهی کارآموزی

--1397 / 06 / 24  -11:53 تعداد مشاهدات :44

تاریخ جلسه توجیهی کارآموزی

--1397 / 06 / 21  -14:17 تعداد مشاهدات :72

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی رشته رادیولوژی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

--1397 / 06 / 21  -14:9 تعداد مشاهدات :96


--1397 / 06 / 21  -12:22 تعداد مشاهدات :88


--1397 / 06 / 21  -11:56 تعداد مشاهدات :96


--1397 / 06 / 20  -12:2 تعداد مشاهدات :62


--1397 / 06 / 20  -9:50 تعداد مشاهدات :59


--1397 / 06 / 20  -9:8 تعداد مشاهدات :61


--1397 / 06 / 11  -8:58 تعداد مشاهدات :359


--1397 / 06 / 06  -10:55 تعداد مشاهدات :511

پذیرش پوستر با عنوان " باز طراحی کوریکولوم‎های آموزشی رشته های علوم پزشکی برای رسیدن به کار آفرینی توسط سرکار خانم دکتر مهتاب کرمی" به عنوان پوستر برتر

--1397 / 06 / 05  -11:8 تعداد مشاهدات :95

لیست و کد دروس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

--1397 / 06 / 05  -9:16 تعداد مشاهدات :279

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: