رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

1:44:08 AM 1396 / 05 / 27
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برنامه کارآموزی در عرصه (1) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93 و مشاهده برنامه کارآموزی (3) دانشجویان کارشناسی هوشبری روزانه ورودی مهر 94

--1396 / 05 / 25  -11:51 تعداد مشاهدات :27


--1396 / 05 / 25  -11:43 تعداد مشاهدات :18


--1396 / 05 / 23  -8:38 تعداد مشاهدات :114


--1396 / 05 / 18  -11:17 تعداد مشاهدات :194


--1396 / 05 / 18  -11:1 تعداد مشاهدات :72


--1396 / 05 / 16  -10:42 تعداد مشاهدات :72


--1396 / 04 / 25  -13:16 تعداد مشاهدات :195


--1396 / 04 / 25  -11:23 تعداد مشاهدات :148


--1396 / 04 / 25  -11:6 تعداد مشاهدات :146


--1396 / 04 / 18  -12:54 تعداد مشاهدات :153


--1396 / 04 / 17  -13:3 تعداد مشاهدات :157


--1396 / 04 / 11  -9:22 تعداد مشاهدات :316


--1396 / 04 / 11  -9:5 تعداد مشاهدات :143


--1396 / 03 / 20  -13:24 تعداد مشاهدات :183

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: