مقدم دانشجویان جدیدالورود را به دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گرامی می داریم.

10:14:23 PM 1395 / 07 / 07
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
روز یک شنبه مورخ 11/07/95 در آمفی تئاتر ابن سینا

--1395 / 07 / 06  -11:10 تعداد مشاهدات :55

اعلام برنامه روتیشن سوم و چهارم

--1395 / 07 / 05  -13:47 تعداد مشاهدات :38

گواهینامه ٢٨ ساعت آموزش ضمن خدمت به همراه ١١٠ کمک هزینه عتبات عالیات به نفرات برگزیده ارایه می شود..مهلت ثبت نام تا 01/08/95 می باشد.

--1395 / 07 / 04  -13:29 تعداد مشاهدات :30


--1395 / 07 / 03  -10:8 تعداد مشاهدات :77

اعلام برنامه روتیشن اول و دوم و اسامی گروه های کار آموزی (زمان شروع کارآموزی ، شنبه مورخ 95/7/3می باشد )

--1395 / 06 / 29  -10:6 تعداد مشاهدات :150

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی92

--1395 / 06 / 23  -14:6 تعداد مشاهدات :81

تاریخ شروع برنامه کارآموزی

--1395 / 06 / 21  -11:23 تعداد مشاهدات :137

اعلام برنامه کارآموزی 1 و اصلاحیه کارآموزی 3 / کارآموزی در عرصه1 و 2 و اصلاحیه برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4

--1395 / 06 / 21  -8:42 تعداد مشاهدات :180


--1395 / 06 / 20  -10:0 تعداد مشاهدات :316

جهت مشاهده مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود در حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه به پرتال معاونت مراجعه نمایید...

--1395 / 06 / 18  -8:20 تعداد مشاهدات :307

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه 1 و کارآموزی 3

--1395 / 06 / 17  -13:20 تعداد مشاهدات :103

اصلاحیه برنامه کارآموزی در عرصه (1) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92 و مشاهده برنامه کارآموزی (3) دانشجویان کارشناسی هوشبری روزانه ورودی مهر 93

--1395 / 06 / 16  -9:42 تعداد مشاهدات :99


--1395 / 06 / 13  -8:29 تعداد مشاهدات :432


--1395 / 06 / 11  -8:9 تعداد مشاهدات :353

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: