امام علی (ع) : التواضُعُ ثَمَرَة الْعِلْمِ : فروتنی کردن میوه دانش است

5:15:51 PM 1393 / 07 / 30
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته با رعایت ضوابط ذیل می تواند رشته خود را به رشته دیگر تغییر دهد...

--1393 / 07 / 27  -11:41 تعداد مشاهدات :57

مصادف با فرارسیدن 18 ذی الحجه و خجسته سالروز عید غدیر خم جشنی با حضور سرپرست، اعضای هیئت علمی و کارکنان روز یکشنبه 20/7/93 در دفتر سرپرست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید

--1393 / 07 / 22  -10:51 تعداد مشاهدات :97

برنامه روتیشن سوم و چهارم کارآموزی

--1393 / 07 / 20  -9:57 تعداد مشاهدات :66

روش کار و مراحل ارائه و دفاع از پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی

--1393 / 07 / 20  -9:36 تعداد مشاهدات :49

اطلاع از اسامی اساتید مشاور و دانشجویان تحت مشاوره

--1393 / 07 / 19  -9:46 تعداد مشاهدات :89

مشاهده طرح دروس ارائه شده گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی به دانشجویان در نیمسال اول 94 -93

--1393 / 07 / 08  -12:44 تعداد مشاهدات :168


--1393 / 07 / 07  -13:21 تعداد مشاهدات :82


--1393 / 07 / 07  -12:38 تعداد مشاهدات :182

دانشجویان کارآموز لازم است قبل از شروع کارآموزی بخش سرولوژی با مربی مربوطه هماهنگی نمایند...

--1393 / 07 / 03  -8:44 تعداد مشاهدات :85

فرایند «استقبال از دانشجویان جدیدالورود» در سال تحصیلی 94-93 دانشکده پیراپزشکی در تاریخ های 29/6/93 لغایت 31/6/93 برگزار گردید

--1393 / 07 / 02  -12:5 تعداد مشاهدات :293

انتقال و میهمانی در نیمسال اول مقطع کارشناسی بر اساس آیین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور ممنوع می باشد

--1393 / 06 / 25  -8:35 تعداد مشاهدات :178


--1393 / 06 / 25  -8:22 تعداد مشاهدات :90


--1393 / 06 / 20  -9:16 تعداد مشاهدات :271

اعلام برنامه های کارآموزی نیمسال اول 94 -93

--1393 / 06 / 19  -8:28 تعداد مشاهدات :243

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر