امام علی (ع) : التواضُعُ ثَمَرَة الْعِلْمِ : فروتنی کردن میوه دانش است

9:45:30 PM 1393 / 07 / 09
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
مشاهده طرح دروس ارائه شده گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی به دانشجویان در نیمسال اول 94 -93

--1393 / 07 / 08  -12:44 تعداد مشاهدات :40


--1393 / 07 / 07  -13:21 تعداد مشاهدات :21


--1393 / 07 / 07  -12:38 تعداد مشاهدات :61

دانشجویان کارآموز لازم است قبل از شروع کارآموزی بخش سرولوژی با مربی مربوطه هماهنگی نمایند...

--1393 / 07 / 03  -8:44 تعداد مشاهدات :41

فرایند «استقبال از دانشجویان جدیدالورود» در سال تحصیلی 94-93 دانشکده پیراپزشکی در تاریخ های 29/6/93 لغایت 31/6/93 برگزار گردید

--1393 / 07 / 02  -12:5 تعداد مشاهدات :190

انتقال و میهمانی در نیمسال اول مقطع کارشناسی بر اساس آیین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور ممنوع می باشد

--1393 / 06 / 25  -8:35 تعداد مشاهدات :144


--1393 / 06 / 25  -8:22 تعداد مشاهدات :59


--1393 / 06 / 20  -9:16 تعداد مشاهدات :232

اعلام برنامه های کارآموزی نیمسال اول 94 -93

--1393 / 06 / 19  -8:28 تعداد مشاهدات :205

اعلام لیست اسامی گروهها و برنامه روتیشن اول و دوم کارآموزی

--1393 / 06 / 18  -11:0 تعداد مشاهدات :209


--1393 / 06 / 17  -8:18 تعداد مشاهدات :447


--1393 / 06 / 16  -12:45 تعداد مشاهدات :104

جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه 1

--1393 / 06 / 15  -12:45 تعداد مشاهدات :89

جلسه توجیهی کارآموزی 3

--1393 / 06 / 15  -12:38 تعداد مشاهدات :84

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر