امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:01:39 PM 1396 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 09 / 26  -10:40 تعداد مشاهدات :17


--1396 / 09 / 26  -8:15 تعداد مشاهدات :13

با توجه به اتمام برنامه استراتزیک 5 ساله، جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشکده: آقای دکتر اصغر زاده،سرپرست دانشکده، آقای سیدی،معاون آموزشی، آقای دکتر نبوتی و سرکار خانم ها دکتر میر حسینی، جدی ومیدانی در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی تشکیل گردید

--1396 / 09 / 25  -12:53 تعداد مشاهدات :23


--1396 / 09 / 19  -10:31 تعداد مشاهدات :37


--1396 / 09 / 13  -11:44 تعداد مشاهدات :46


--1396 / 09 / 13  -11:36 تعداد مشاهدات :48

کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان هوشبری مهر 94

--1396 / 09 / 11  -10:33 تعداد مشاهدات :33


--1396 / 08 / 20  -8:20 تعداد مشاهدات :288


--1396 / 08 / 17  -13:57 تعداد مشاهدات :80

مشاوره حضوری توسط کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه

--1396 / 08 / 16  -12:55 تعداد مشاهدات :109

تغییر برنامه کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهشهای علوم زیست پزشکی

--1396 / 08 / 16  -12:30 تعداد مشاهدات :79

راهنمای نحوه ورودبه سامانه نماد مجازی و دسترسی به محتوای درس

--1396 / 08 / 14  -11:21 تعداد مشاهدات :81


--1396 / 08 / 14  -10:16 تعداد مشاهدات :104


--1396 / 08 / 13  -11:52 تعداد مشاهدات :82

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: