سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:58:04 AM 1400 / 01 / 29
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 01 / 25  -9:6 تعداد مشاهدات :19


--1400 / 01 / 18  -17:19 تعداد مشاهدات :31


--1400 / 01 / 16  -11:30 تعداد مشاهدات :41


--1400 / 01 / 10  -11:56 تعداد مشاهدات :48


--1399 / 12 / 25  -9:37 تعداد مشاهدات :70


--1399 / 12 / 23  -13:48 تعداد مشاهدات :48


--1399 / 12 / 17  -8:25 تعداد مشاهدات :109


--1399 / 12 / 17  -8:24 تعداد مشاهدات :90


--1399 / 12 / 13  -10:30 تعداد مشاهدات :145


--1399 / 12 / 12  -13:53 تعداد مشاهدات :121


--1399 / 12 / 12  -13:27 تعداد مشاهدات :150

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم 1400/01/28 لغایت 1400/02/13

--1399 / 12 / 12  -12:57 تعداد مشاهدات :71

نام دوره آموزشی: کاربرICDL(مهارت های هفتگانه) ✅مدرس دوره : استاد گیلاسی

--1399 / 12 / 12  -12:19 تعداد مشاهدات :77


--1399 / 12 / 06  -10:48 تعداد مشاهدات :81

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: