امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:00:45 AM 1398 / 06 / 04
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برنماه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-98

--1398 / 06 / 03  -11:11 تعداد مشاهدات :67


--1398 / 05 / 30  -14:3 تعداد مشاهدات :36


--1398 / 05 / 30  -10:36 تعداد مشاهدات :50


--1398 / 05 / 28  -15:22 تعداد مشاهدات :149


--1398 / 05 / 09  -14:36 تعداد مشاهدات :142


--1398 / 05 / 09  -10:6 تعداد مشاهدات :120


--1398 / 05 / 05  -11:23 تعداد مشاهدات :148

کلیه واحدهای دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 98/5/12 لغایت 98/5/25 تعطیل می باشد.

--1398 / 04 / 31  -12:17 تعداد مشاهدات :105


--1398 / 04 / 19  -8:46 تعداد مشاهدات :392


--1398 / 04 / 16  -11:16 تعداد مشاهدات :210


--1398 / 04 / 10  -12:15 تعداد مشاهدات :189


--1398 / 04 / 05  -13:17 تعداد مشاهدات :300

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97,‌گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

--1398 / 04 / 05  -11:50 تعداد مشاهدات :113

برگزاری اولین دوره مقدماتی آموزشی حفاظت در برابر اشعه

--1398 / 04 / 04  -13:29 تعداد مشاهدات :201

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: