سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:57:23 PM 1401 / 02 / 27
 
   
     


سایت مقام معظم رهبری 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1401 / 02 / 26  -9:30 تعداد مشاهدات :17


--1401 / 02 / 21  -12:58 تعداد مشاهدات :41

روز و تاریخ برگزاری: روز سه شنبه مورخ 27 / 02 / 1401- مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

--1401 / 02 / 20  -11:48 تعداد مشاهدات :25

وبینار "کلیشه را قورت بده" نحوه خوانش و ارزیابی تصاویر رادیولوژی به همراه مجموعه ای از نکات ضروری برای تفسیر کلیشه

--1401 / 02 / 18  -11:40 تعداد مشاهدات :27


--1401 / 02 / 11  -9:42 تعداد مشاهدات :31


--1401 / 02 / 10  -12:28 تعداد مشاهدات :45

موضوع: بررسی مشکلات و نظرخواهی درباره خدمات آموزشی دانشکده - زمان: 1401/02/20

--1401 / 02 / 10  -9:53 تعداد مشاهدات :35


--1401 / 02 / 07  -11:47 تعداد مشاهدات :35


--1401 / 01 / 31  -13:45 تعداد مشاهدات :48

ویژه ی دانشجویان رادیولوژی و پزشکی

--1401 / 01 / 31  -13:35 تعداد مشاهدات :52

تاریخ شروع ثبت نام: 1401/01/23 لغایت 1401/02/05

--1401 / 01 / 22  -14:6 تعداد مشاهدات :86


--1401 / 01 / 22  -9:59 تعداد مشاهدات :57

جدول زمانبندی سامانه مهمانی و انتقالی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

--1401 / 01 / 22  -8:16 تعداد مشاهدات :50


--1400 / 12 / 23  -11:5 تعداد مشاهدات :96

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: