امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

7:26:04 PM 1397 / 01 / 03
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 12 / 19  -12:32 تعداد مشاهدات :44

جدول زمان بندی سامانه میهمانی وانتقالی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

--1396 / 12 / 14  -9:4 تعداد مشاهدات :59

طرح دروس ارائه شده گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت در نیمسال دوم 97-96

--1396 / 12 / 13  -11:46 تعداد مشاهدات :74


--1396 / 12 / 12  -8:28 تعداد مشاهدات :76

لیست اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی و دانشجویان تحت مشاوره در نیمسال دوم 96/97

--1396 / 12 / 08  -10:7 تعداد مشاهدات :112


--1396 / 12 / 07  -13:36 تعداد مشاهدات :91


--1396 / 12 / 07  -13:24 تعداد مشاهدات :56


--1396 / 12 / 02  -10:9 تعداد مشاهدات :90

تاریخ حذف و اضافه

--1396 / 11 / 28  -9:57 تعداد مشاهدات :84

برنامه تفکیکی بخش های مختلف کارآموزی در نیمسال دوم 97-96

--1396 / 11 / 24  -11:2 تعداد مشاهدات :136


--1396 / 11 / 23  -9:43 تعداد مشاهدات :83


--1396 / 11 / 23  -8:29 تعداد مشاهدات :119

برنامه کارآموزی رشته فیزیک پزشکی _ رادیولوژی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

--1396 / 11 / 19  -12:19 تعداد مشاهدات :131

طرح دروس ارائه شده گروه هوشبری در نیمسال دوم 97-96

--1396 / 11 / 18  -12:20 تعداد مشاهدات :101

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: