سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:38:12 PM 1401 / 09 / 07
 
   
     


سایت مقام معظم رهبری 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1401 / 09 / 07  -14:49 تعداد مشاهدات :6

آغاز جشنواره شهید مطهری، ارسال فرایندهای آموزشی و تجلیل از فرایندهای آموزشی برتر

--1401 / 09 / 06  -13:14 تعداد مشاهدات :16


--1401 / 09 / 02  -9:6 تعداد مشاهدات :55

تاریخ برگزاری: 05 / 09 / 1401 ساعت برگزاری: 11:30

--1401 / 09 / 01  -10:14 تعداد مشاهدات :69

مهلت ارسال خلاصه مقالات 1401/09/15 تا 1401/10/15

--1401 / 08 / 30  -9:28 تعداد مشاهدات :34


--1401 / 08 / 25  -15:0 تعداد مشاهدات :65

لیست و تاریخ آزمونهای میان ترم به تفکیک گروههای آموزشی

--1401 / 08 / 21  -10:54 تعداد مشاهدات :84


--1401 / 08 / 18  -13:54 تعداد مشاهدات :72


--1401 / 08 / 18  -12:46 تعداد مشاهدات :44

جدول زمانبندی سامانه میهمانی و انتقالی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

--1401 / 08 / 18  -12:20 تعداد مشاهدات :49

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی

--1401 / 08 / 18  -10:17 تعداد مشاهدات :29


--1401 / 08 / 18  -8:25 تعداد مشاهدات :49


--1401 / 08 / 15  -13:15 تعداد مشاهدات :53


--1401 / 08 / 14  -9:25 تعداد مشاهدات :45

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: