امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:07:43 AM 1397 / 11 / 01
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 10 / 26  -10:1 تعداد مشاهدات :49


--1397 / 10 / 25  -11:33 تعداد مشاهدات :44


--1397 / 10 / 24  -12:37 تعداد مشاهدات :75


--1397 / 10 / 23  -12:14 تعداد مشاهدات :85


--1397 / 10 / 22  -10:7 تعداد مشاهدات :63


--1397 / 10 / 10  -13:29 تعداد مشاهدات :115


--1397 / 10 / 08  -13:41 تعداد مشاهدات :113


--1397 / 10 / 08  -13:15 تعداد مشاهدات :95

پیام تبریک به دانشجوی پژوهشگر برتردر دانشکده پیراپزشکی

--1397 / 09 / 28  -15:1 تعداد مشاهدات :182


--1397 / 09 / 28  -12:31 تعداد مشاهدات :145


--1397 / 09 / 28  -11:23 تعداد مشاهدات :54

پیام تبریک سرپرست، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پیراپزشکی به جناب آقای دکتر نبوتی به عنوان پژوهشگر برتر

--1397 / 09 / 28  -10:58 تعداد مشاهدات :90


--1397 / 09 / 25  -10:17 تعداد مشاهدات :100

برنامه امتحانات پایان ترم

--1397 / 09 / 20  -12:52 تعداد مشاهدات :160

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: