امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:34:32 PM 1398 / 05 / 01
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
کلیه واحدهای دانشکده پیراپزشکی از تاریخ 98/5/12 لغایت 98/5/25 تعطیل می باشد.

--1398 / 04 / 31  -12:17 تعداد مشاهدات :23


--1398 / 04 / 19  -8:46 تعداد مشاهدات :222


--1398 / 04 / 16  -11:16 تعداد مشاهدات :143


--1398 / 04 / 10  -12:15 تعداد مشاهدات :156


--1398 / 04 / 05  -13:17 تعداد مشاهدات :186

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97,‌گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

--1398 / 04 / 05  -11:50 تعداد مشاهدات :72

برگزاری اولین دوره مقدماتی آموزشی حفاظت در برابر اشعه

--1398 / 04 / 04  -13:29 تعداد مشاهدات :167


--1398 / 04 / 03  -12:40 تعداد مشاهدات :100


--1398 / 03 / 29  -13:48 تعداد مشاهدات :126


--1398 / 03 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :81


--1398 / 03 / 27  -12:20 تعداد مشاهدات :100


--1398 / 03 / 26  -10:32 تعداد مشاهدات :91

راهنمای آزمون شش حیطه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور - 1398

--1398 / 03 / 21  -11:48 تعداد مشاهدات :93

آزمون جامع کارآموزی : روز یکشنبه 26 خرداد ماه، کلاس 105

--1398 / 03 / 20  -10:25 تعداد مشاهدات :76

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: