علی (ع) فرموده است : رساترین چیزی که به وسیله ی آن می توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی این است که در باطن به همه ی مردم عطوف و مهربان باشی / منبع : غررالحکم ،ص212 و 271

8:53:16 PM 1393 / 12 / 09
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
شرکت در دوره مذکور براساس بند 8 ماده یک آیین ­نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی معادل 3 ساعت امتیاز فرهنگی محسوب می­ گردد.

--1393 / 12 / 09  -11:35 تعداد مشاهدات :4

دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی می توانند جهت اطلاع از اسامی اساتید مشاور و دانشجویان تحت مشاوره ...

--1393 / 12 / 07  -11:0 تعداد مشاهدات :25

تغییرات برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 94-93

--1393 / 11 / 30  -11:22 تعداد مشاهدات :73

مشاهده اسامی و برنامه زمانبندی آزمونهای مدیریت دانش سازمانی و دوره های مواد مخدر و دوره پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی

--1393 / 11 / 29  -13:24 تعداد مشاهدات :118

جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه 2 روز شنبه مورخ 25/11/93 ساعت 16:30 در آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد.

--1393 / 11 / 23  -12:29 تعداد مشاهدات :83

مطالعه تطبیقی فرایندهای مدیریت ریسک بالینی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

--1393 / 11 / 23  -9:49 تعداد مشاهدات :71

ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران- 1391

--1393 / 11 / 23  -9:44 تعداد مشاهدات :60


--1393 / 11 / 18  -10:43 تعداد مشاهدات :87

جلسه توجیهی کارآموزی شنبه مورخ 18/11/93 ساعت 11:30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد. برای مشاهده برنامه کارآموزی 4 به لینک مربوط مراجعه نمایید.

--1393 / 11 / 14  -11:11 تعداد مشاهدات :83

جلسه توجیهی کارآموزی دوشنبه مورخ 20/11/93 ساعت 11:30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد. برای مشاهده برنامه کارآموزی 2 به لینک مربوط مراجعه نمایید.

--1393 / 11 / 14  -10:56 تعداد مشاهدات :82

بررسی اقامت های غیرمقتضی بیماران و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان- 1392

--1393 / 11 / 13  -10:32 تعداد مشاهدات :100

بررسی بهره برداری تست های آزمایشگاهی در بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392

--1393 / 11 / 13  -10:23 تعداد مشاهدات :104

جلسه توجیهی کارآموزی مورخ شنبه 18 /11/ 93 ساعت 12/30 در آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد.

--1393 / 11 / 12  -12:2 تعداد مشاهدات :84

اسامی گروهها و برنامه کارآموزی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

--1393 / 11 / 06  -13:34 تعداد مشاهدات :180

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر