رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

4:38:55 AM 1396 / 04 / 08
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 03 / 20  -13:24 تعداد مشاهدات :78


--1396 / 02 / 25  -13:20 تعداد مشاهدات :226


--1396 / 02 / 24  -13:36 تعداد مشاهدات :199


--1396 / 02 / 24  -8:31 تعداد مشاهدات :203


--1396 / 02 / 24  -8:22 تعداد مشاهدات :137


--1396 / 02 / 16  -11:14 تعداد مشاهدات :178


--1396 / 02 / 11  -14:1 تعداد مشاهدات :150


--1396 / 01 / 30  -10:56 تعداد مشاهدات :214

جهت دریافت فرم اولیه درخواست میهمانی، انتقالی و تغییر رشته

--1396 / 01 / 27  -11:50 تعداد مشاهدات :177


--1396 / 01 / 20  -8:22 تعداد مشاهدات :298


--1396 / 01 / 16  -10:57 تعداد مشاهدات :223

همکار گرامی سرکار خانم دکتر زهرا میدانی با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

--1396 / 01 / 08  -10:26 تعداد مشاهدات :300


--1395 / 12 / 18  -12:59 تعداد مشاهدات :345


--1395 / 12 / 10  -14:18 تعداد مشاهدات :314

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: