امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:40:15 PM 1398 / 07 / 29
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 07 / 28  -11:2 تعداد مشاهدات :51


--1398 / 07 / 24  -11:26 تعداد مشاهدات :113


--1398 / 07 / 24  -11:1 تعداد مشاهدات :89


--1398 / 07 / 24  -10:1 تعداد مشاهدات :72


--1398 / 07 / 24  -9:36 تعداد مشاهدات :79

برنامه کارگاههای اخلاق در پژوهش

--1398 / 07 / 22  -9:15 تعداد مشاهدات :99


--1398 / 07 / 21  -13:32 تعداد مشاهدات :121


--1398 / 07 / 21  -12:31 تعداد مشاهدات :117

برنامه زمان بندی کلاس آموزشی آشنایی با مقررات انضباطی

--1398 / 07 / 20  -15:5 تعداد مشاهدات :105


--1398 / 07 / 17  -14:26 تعداد مشاهدات :190


--1398 / 07 / 17  -14:23 تعداد مشاهدات :154


--1398 / 07 / 15  -13:13 تعداد مشاهدات :249

عنوان پایان نامه : مقایسه پارامترهای دزیمتریک تراشه های ترمولومینسانس مختلف

--1398 / 07 / 13  -13:22 تعداد مشاهدات :208

لیست طرح دروس گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

--1398 / 07 / 06  -11:51 تعداد مشاهدات :342

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: