امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:02:05 AM 1397 / 03 / 07
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه از دستاوردهای نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و نمایشگاه (پوسترها، کتابها، مقالات، فرایندهای برتر و پمفلت های آموزشی) بازدید نمودند و از بیان تجربیات و خاطره گویی افراد ارائه دهنده استفاده کردند

--1397 / 03 / 05  -13:23 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 03 / 03  -9:7 تعداد مشاهدات :44

تاریخ برگزاری 97/3/1 تا 97/3/3/ از ساعت 8 صبح الی 16 عصر

--1397 / 03 / 02  -7:59 تعداد مشاهدات :44

انتخابات انجمن علمی دانشجویان هوشبری / اسامی داوطلبین انجمن علمی دانشجویان هوشبری

--1397 / 02 / 30  -8:26 تعداد مشاهدات :50


--1397 / 02 / 26  -9:5 تعداد مشاهدات :108


--1397 / 02 / 26  -8:50 تعداد مشاهدات :68

انتخابات انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 02/25/ 97 برگزار می شود / اسامی داوطلبان انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی اعلام شد

--1397 / 02 / 25  -11:13 تعداد مشاهدات :40

انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان روز سه شنبه مورخ 02/25/ 97 برگزار می شود / اسامی داوطلبان شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی اعلام شد

--1397 / 02 / 25  -11:7 تعداد مشاهدات :32

مدرسین محترم می توانند جهت تصحیح پاسخنامه های آزمون خود با دستگاه تصحیح اوراق به دانشکده بهداشت مراجعه نمایند

--1397 / 02 / 23  -13:19 تعداد مشاهدات :19

دانشجویان تا تاریخ 97/02/25 فرصت دارند فیش واریز شده هزینه تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 را به آموزش دانشکده تحویل نمایند

--1397 / 02 / 22  -9:55 تعداد مشاهدات :39

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون پایان ترم واحد تربیت بدنی 1 نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

--1397 / 02 / 22  -9:30 تعداد مشاهدات :34

جدول زمان بندی ثبت نام و ارسال درخواست دانشجویان متقاضی انتقالی و مهمانی از طریق سامانه انتقال و مهمان برای سال تحصیلی 98-97

--1397 / 02 / 22  -9:18 تعداد مشاهدات :30

پنجمین جلسه اعضای هیئت علمی با موضوع" سبک های یادگیری" با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی از طریق سامانه آموزش مجازی adobe connect به منظور آموزش همزمان برگزار گردید.

--1397 / 02 / 19  -13:31 تعداد مشاهدات :80


--1397 / 02 / 15  -14:7 تعداد مشاهدات :40

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: