سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:48:14 AM 1400 / 02 / 29
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 02 / 27  -13:33 تعداد مشاهدات :15


--1400 / 02 / 26  -10:51 تعداد مشاهدات :34


--1400 / 02 / 26  -10:26 تعداد مشاهدات :12


--1400 / 02 / 25  -13:47 تعداد مشاهدات :19


--1400 / 02 / 25  -9:57 تعداد مشاهدات :10


--1400 / 02 / 22  -9:18 تعداد مشاهدات :47

انتشار یک فصل از کتاب رفرنس بین‌المللی آموزش پزشکی توسط عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، سرکار خانم دکتر میرحسنی

--1400 / 02 / 22  -7:55 تعداد مشاهدات :25


--1400 / 02 / 21  -13:12 تعداد مشاهدات :38


--1400 / 02 / 19  -12:54 تعداد مشاهدات :27


--1400 / 02 / 19  -11:54 تعداد مشاهدات :43


--1400 / 02 / 18  -13:18 تعداد مشاهدات :22


--1400 / 02 / 13  -11:55 تعداد مشاهدات :53


--1400 / 02 / 08  -12:56 تعداد مشاهدات :61


--1400 / 01 / 30  -8:14 تعداد مشاهدات :117

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: