امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:48:32 AM 1398 / 11 / 03
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 11 / 02  -12:43 تعداد مشاهدات :20


--1398 / 10 / 18  -14:25 تعداد مشاهدات :205


--1398 / 10 / 18  -13:11 تعداد مشاهدات :75

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی شهادت قهرمانانه و غرورآفرین سردار قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می‌نماید.

--1398 / 10 / 15  -9:9 تعداد مشاهدات :90


--1398 / 10 / 14  -10:26 تعداد مشاهدات :129


--1398 / 10 / 10  -13:29 تعداد مشاهدات :844


--1398 / 10 / 10  -9:20 تعداد مشاهدات :234

انتخاب جناب آقای رضا عباسی دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی

--1398 / 10 / 08  -14:23 تعداد مشاهدات :164

کارگاه بین‌المللی داده‌کاوی در مراقبت سلامت، جنبه‌های تئوری و عملی در تاریخ 26-25 دی‌ماه 1398( 4 شنبه و 5 شنبه) در دانشکده پیراپزشکی برگزار می شود.

--1398 / 10 / 08  -10:25 تعداد مشاهدات :86


--1398 / 10 / 01  -12:0 تعداد مشاهدات :127


--1398 / 09 / 27  -14:12 تعداد مشاهدات :161

انتخاب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

--1398 / 09 / 27  -12:20 تعداد مشاهدات :169


--1398 / 09 / 20  -12:57 تعداد مشاهدات :487


--1398 / 09 / 20  -9:48 تعداد مشاهدات :380

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: