سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:51:45 AM 1400 / 09 / 06
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
19th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2021) Athens

--1400 / 08 / 30  -8:54 تعداد مشاهدات :144

وام ازدواج برای دانشجویان متأهل روزانه و شهریه‌پرداز

--1400 / 08 / 29  -13:33 تعداد مشاهدات :29


--1400 / 08 / 19  -10:37 تعداد مشاهدات :134


--1400 / 08 / 19  -10:21 تعداد مشاهدات :46


--1400 / 08 / 18  -12:57 تعداد مشاهدات :47


--1400 / 08 / 18  -9:4 تعداد مشاهدات :68


--1400 / 08 / 16  -14:1 تعداد مشاهدات :74

برنامه کارآموزی 3

--1400 / 08 / 15  -14:15 تعداد مشاهدات :46

آزمایشگاه بیوشیمی، آزمایشگاه خون شناسی، آزمایشگاه میکروب شناسی

--1400 / 08 / 12  -8:6 تعداد مشاهدات :74


--1400 / 08 / 11  -14:17 تعداد مشاهدات :45

زمان شروع کارآموزی، لیست اسامی گروهها و برنامه کارآموزی

--1400 / 08 / 11  -11:19 تعداد مشاهدات :66


--1400 / 08 / 09  -13:43 تعداد مشاهدات :71


--1400 / 08 / 05  -13:3 تعداد مشاهدات :54


--1400 / 08 / 05  -12:10 تعداد مشاهدات :75

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: