سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:39:10 AM 1399 / 12 / 11
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 12 / 06  -10:48 تعداد مشاهدات :30


--1399 / 11 / 29  -13:49 تعداد مشاهدات :107


--1399 / 11 / 29  -13:17 تعداد مشاهدات :44

اعلام آمادگی برای حضور در طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب کارآموزی در عرصه و یا کار دانشجویی

--1399 / 11 / 29  -10:15 تعداد مشاهدات :52


--1399 / 11 / 15  -16:54 تعداد مشاهدات :159


--1399 / 11 / 15  -12:31 تعداد مشاهدات :39


--1399 / 11 / 13  -13:19 تعداد مشاهدات :174


--1399 / 11 / 12  -12:0 تعداد مشاهدات :93


--1399 / 11 / 11  -13:7 تعداد مشاهدات :108


--1399 / 11 / 11  -12:46 تعداد مشاهدات :81


--1399 / 11 / 11  -11:42 تعداد مشاهدات :39

اجرای طرح 8 دقیقه ورزش در محل کار ویژه کارکنان

--1399 / 11 / 11  -10:41 تعداد مشاهدات :39


--1399 / 11 / 08  -11:57 تعداد مشاهدات :205

برنامه کارآموزی 1 دانشجویان رشته هوشبری در بهمن و اسفندماه

--1399 / 11 / 08  -10:36 تعداد مشاهدات :60

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: