امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:52:46 AM 1399 / 01 / 18
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
انجام پروژه

--1399 / 01 / 10  -12:6 تعداد مشاهدات :56

راهنمای استفاده ار سامانه نوید جهت آموزش مجازی

--1398 / 12 / 24  -8:37 تعداد مشاهدات :347


--1398 / 12 / 04  -14:29 تعداد مشاهدات :214


--1398 / 12 / 04  -14:21 تعداد مشاهدات :85


--1398 / 11 / 28  -12:28 تعداد مشاهدات :180


--1398 / 11 / 28  -11:39 تعداد مشاهدات :260


--1398 / 11 / 21  -12:4 تعداد مشاهدات :195

طرح دروس

--1398 / 11 / 19  -9:42 تعداد مشاهدات :240


--1398 / 11 / 16  -14:50 تعداد مشاهدات :120


--1398 / 11 / 16  -14:41 تعداد مشاهدات :171

لیست اسامی گروهها، مربیان و بخش‌ها و برنامه روتیشن کارآموزی

--1398 / 11 / 14  -13:48 تعداد مشاهدات :484

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 13  -14:59 تعداد مشاهدات :477

طرح دروس

--1398 / 11 / 13  -14:40 تعداد مشاهدات :185

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 08  -14:21 تعداد مشاهدات :262

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: