امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:06:03 PM 1398 / 09 / 17
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 09 / 16  -8:59 تعداد مشاهدات :18


--1398 / 09 / 12  -13:57 تعداد مشاهدات :76


--1398 / 09 / 12  -13:12 تعداد مشاهدات :65

زمان برگزاری آزمون

--1398 / 09 / 12  -11:11 تعداد مشاهدات :60


--1398 / 09 / 06  -14:4 تعداد مشاهدات :111


--1398 / 09 / 02  -11:55 تعداد مشاهدات :203


--1398 / 08 / 22  -13:33 تعداد مشاهدات :279

منابع آزمون کارشناسی ارشد هوشبری

--1398 / 08 / 21  -13:1 تعداد مشاهدات :224

جدول زمان بندی سامانه میهمانی وانتقالی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

--1398 / 08 / 19  -8:50 تعداد مشاهدات :197


--1398 / 08 / 13  -11:24 تعداد مشاهدات :284


--1398 / 08 / 06  -14:25 تعداد مشاهدات :316

روز یک شنبه مورخ 98/8/12

--1398 / 08 / 04  -13:2 تعداد مشاهدات :333


--1398 / 08 / 01  -9:5 تعداد مشاهدات :444


--1398 / 07 / 28  -11:2 تعداد مشاهدات :427

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: