سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:11:26 AM 1400 / 08 / 07
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 08 / 05  -13:3 تعداد مشاهدات :11


--1400 / 08 / 05  -12:10 تعداد مشاهدات :17


--1400 / 08 / 05  -11:25 تعداد مشاهدات :15


--1400 / 08 / 05  -7:45 تعداد مشاهدات :12


--1400 / 08 / 04  -13:59 تعداد مشاهدات :63

نشریه علمی_فرهنگی اکسپوژر به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی کاشان برای تهیه و تالیف اولین فصلنامه خود از همه دانشجویان، کارشناسان، اساتید و تمام علاقمندان در حیطه نویسندگی و ویراستاری دعوت به همکاری می نماید.

--1400 / 08 / 04  -10:42 تعداد مشاهدات :21

وبینار کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار در پزشکی - چهارشنبه مورخ 1400/08/05 ساعت 12:30

--1400 / 08 / 04  -10:6 تعداد مشاهدات :16


--1400 / 08 / 04  -10:2 تعداد مشاهدات :28


--1400 / 08 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :25

روز دوشنبه مورخ 3 آبان ماه ساعت 12:30

--1400 / 07 / 30  -21:18 تعداد مشاهدات :41

سه شنبه 4 آبان ماه ساعت 12 - لابراتوار فناوری اطلاعات سلامت

--1400 / 07 / 29  -15:32 تعداد مشاهدات :24


--1400 / 07 / 28  -12:39 تعداد مشاهدات :23


--1400 / 07 / 27  -10:36 تعداد مشاهدات :37


--1400 / 07 / 27  -10:33 تعداد مشاهدات :51

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: