امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:50:57 PM 1398 / 01 / 02
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 12 / 25  -7:57 تعداد مشاهدات :43

مراحل ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان

--1397 / 12 / 20  -13:49 تعداد مشاهدات :35


--1397 / 12 / 18  -12:42 تعداد مشاهدات :89

عنوان فرایند: طراحی و استقرار"کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه‌کرد هوشمند" در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی

--1397 / 12 / 18  -11:40 تعداد مشاهدات :71


--1397 / 12 / 18  -11:31 تعداد مشاهدات :40

برنامه کارآموزی در عرصه 1و2 و 3و4 تغییر یافت

--1397 / 12 / 18  -9:46 تعداد مشاهدات :30

برنامه امتحانات پایان ترم در نیمسال دوم 98-97

--1397 / 12 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :70


--1397 / 12 / 13  -9:0 تعداد مشاهدات :49


--1397 / 12 / 08  -14:27 تعداد مشاهدات :201


--1397 / 12 / 08  -7:53 تعداد مشاهدات :58

طرح دروس ارائه شده در نیمسال دوم 98-97

--1397 / 12 / 06  -12:41 تعداد مشاهدات :62


--1397 / 12 / 06  -10:25 تعداد مشاهدات :69


--1397 / 12 / 04  -11:10 تعداد مشاهدات :90


--1397 / 12 / 01  -14:57 تعداد مشاهدات :91

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: