امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:32:44 AM 1398 / 11 / 01
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 10 / 18  -14:25 تعداد مشاهدات :191


--1398 / 10 / 18  -13:11 تعداد مشاهدات :69

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی شهادت قهرمانانه و غرورآفرین سردار قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می‌نماید.

--1398 / 10 / 15  -9:9 تعداد مشاهدات :86


--1398 / 10 / 14  -10:26 تعداد مشاهدات :124


--1398 / 10 / 10  -13:29 تعداد مشاهدات :818


--1398 / 10 / 10  -9:20 تعداد مشاهدات :227

انتخاب جناب آقای رضا عباسی دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی

--1398 / 10 / 08  -14:23 تعداد مشاهدات :158

کارگاه بین‌المللی داده‌کاوی در مراقبت سلامت، جنبه‌های تئوری و عملی در تاریخ 26-25 دی‌ماه 1398( 4 شنبه و 5 شنبه) در دانشکده پیراپزشکی برگزار می شود.

--1398 / 10 / 08  -10:25 تعداد مشاهدات :81


--1398 / 10 / 01  -12:0 تعداد مشاهدات :123


--1398 / 09 / 27  -14:12 تعداد مشاهدات :159

انتخاب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

--1398 / 09 / 27  -12:20 تعداد مشاهدات :166


--1398 / 09 / 20  -12:57 تعداد مشاهدات :484


--1398 / 09 / 20  -9:48 تعداد مشاهدات :374


--1398 / 09 / 19  -9:2 تعداد مشاهدات :171

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: