امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:31:10 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی ورودی بهمن 88 (ترم چهارم)

در نیمسال اول سال تحصیلی 91/90

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

شنبه

کارآموزی درعرصه

مشاهده و دانلود برنامه کارآموزی به صورت PDF

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر