امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:18:44 PM 1398 / 04 / 30
 

طرح دروس گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  1. اصول و روشهای اداره درد
  2. بیهوشی 1
  3. تجهیزات بیهوشی
  4. روش بیهوشی 3
  5. کارآوزی 2
  6. کارآموزی 4
  7. کارآموزی پرستاری
  8. کارآموزی در عرصه 1و2
  9. مراقبت‌های پس از بیهوشی
  10. مراقبت‎های ویژه
 
 
 

تاریخ آخرین ویرایش :98/1/21

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر