امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:26:51 AM 1397 / 12 / 02
 

طرح دروس گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  1. اصول و روشهای اداره درد
  2. تجهیزات بیهوشی
  3. روش بیهوشی 3
  4. کارآوزی 2
  5. کارآموزی 4
  6. کارآموزی پرستاری
  7. مراقبت‎های ویژه
 
 
 

تاریخ آخرین ویرایش :97/12/29

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر