سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:34:36 AM 1401 / 09 / 17
 

تیکبرنامه امتحانات پایان ترم رشته‌های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانجدید

دکتر عباس قوطاسلو

مسئول دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی:  دکتر عباس قوطاسلو

شرح وظایف

توجه: 

ارائه کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه جهت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم الزامی است.

دریافت کارت ورود به جلسه منوط به پر کردن فرم ارزشیابی اساتید می باشد.

لذا دانشجویان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه  قبل از شروع امتحانات پایان ترم به سامانه اینترنتی انتخاب واحد مراجعه و فرم های ارزشیابی اساتید را پر نمایند.

 
تاریخ بروزرسانی: 1401/07/12
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر