امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:31:59 AM 1398 / 11 / 01
 


برنامه امتحانات پایان ترم رشته های هوشبری در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92

                      رشته

تاریخ

کارشناسی هوشبری ورودی مهر92

کارشناسی هوشبری ورودی مهر 91

کارشناسی هوشبری ورودی مهر 90

شنبه

 21/10/92

آناتومی

12-10

   

یکشنبه

22/10/92

 

اصول پایه داروشناسی

10-8

 

آمار زیستی و روش تحقیق

10-8

دو شنبه

23/10/92

فیزیک هوشبری

10-8

انقلاب اسلامی

12-10

 

سه شنبه

24/10/92

   

زبان تخصصی

12-10

چهارشنبه

25/10/92

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

10-8

 

 

پنج شنبه 26/10/92

زبان پیش دانشگاهی

12-10

روش بیهوشی 1

10-8

 

جمعه

27/10/92

 

   

شنبه

28/10/92

واژه شناسی

12-10

 

روش بیهوشی 2

3-1

یکشنبه

29/10/92

ولادت حضرت رسول اکرم

ولادت حضرت رسول اکرم

ولادت حضرت رسول اکرم

دو شنبه

30/10/92

 

نشانه شناسی و معاینات بالینی

12-10

 

سه شنبه

01/11/92

فیزیولوژی

10-8

 

 

چهارشنبه

02/11/92

 

اصول کمک های اولیه

10-8

فوریت های پزشکی

12-10

پنجشنبه

03/11/92

ادبیات فارسی

10-8

 

 

جمعه

04/11/92

 

 

 

شنبه

05/11/92

میکروب شناسی و استریلیزاسیون

3-1

 

اندیشه اسلامی 2

12-10

یکشنبه

06/11/92

 

روان شناسی

10-8

مدیریت در بیهوشی

12-10

دو شنبه

 07/11/92

کاربرد رایانه

10-8

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر