سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:20:10 AM 1401 / 09 / 17
 

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 1401/1402

 

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر