امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:23:35 AM 1397 / 12 / 02
 

 
  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)


نیمسال اول 97/98   

  اساتید مشاور گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی  

دکتر اکبر علی اصغرزاده

(برنامه هفتگی )

دکتر رفعتی

(برنامه هفتگی)

دکتر محسنی 

(برنامه هفتگی)

دکتر حبیب اله مرادی

(برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

دکتر فرزندی پور

(برنامه هفتگی )

دکتر رنگرز جدی 

(برنامه هفتگی )

دکتر میدانی

(برنامه هفتگی )

دکتر نبوتی

(برنامه هفتگی )

 دکتر کرمی

(برنامه هفتگی )

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر صفاری

ساعات مشاوره:

یکشنبه. دوشنبه. سه شنبه

ساعت 14-12

دکتر آقا داوود

ساعات مشاوره:

شنبه ساعت 14-12

دکتر پیروزمند

ساعات مشاوره:

شنبه 12-9

یکشنبه 11-9

دوشنبه 10-8

دکتر راستی

ساعات مشاوره:

دوشنبه

ساعت 14-12

آقای دکتر سلیمیان

(برنامه هفتگی )

دکتر هوشیار

ساعات مشاوره:

چهارشنبه ساعت 14-10

دکتر دلاوری

ساعات مشاوره:

دوشنبه ساعت 14-12

سه شنبه ساعت 14-12

دکتر بهمنی

ساعات مشاوره:

شنبه ساعت 14-12

دکترشهاب الدین

ساعات مشاوره:

شنبه ساعت 14-12
 

دکتر علنی

ساعات مشاوره:

  یکشنبه ساعت 14-12

دوشنبه ساعت 14-12

 

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه هوشبری 

آقای دکتر مهدیان

(برنامه هفتگی )

آقای سیدی

(برنامه هفتگی )

 خانم دکتر میرحسینی

(برنامه هفتگی )

 


   

 تاریخ آخرین به روز رسانی :97/07/21

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر