سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:32:48 AM 1400 / 09 / 06
 

 
  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

نیمسال اول 1400/1401   

  اساتید مشاور گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی  

دکتر اکبر علی اصغرزاده

(برنامه هفتگی )

دکتر مهراور رفعتی

(برنامه هفتگی)

دکتر مهران محسنی 

(برنامه هفتگی)

دکتر حبیب اله مرادی

(برنامه هفتگی)

دکتر باقر فرهود

(برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

دکتر مهرداد فرزندی پور

(برنامه هفتگی )

دکتر فاطمه رنگرز جدی 

(برنامه هفتگی )

دکتر زهرا میدانی

(برنامه هفتگی )

دکتر احسان نبوتی

(برنامه هفتگی )

دکتر علی محمد نیک فرجام

(برنامه هفتگی)

دکتر لیلا شکری زاده

(برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر محمود صفاری

(برنامه هفتگی)

 دکتر مرتضی سلیمیان

(برنامه هفتگی )

دکتر حسین هوشیار

Email:hooshyar4@yahoo.com

دکتر اعظم صامعی

(برنامه هفتگی)

دکتر فرشته بهمنی

Email:fe.bahmani@gmail.com

دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین

Emial:shahaboddin.mohammad@gmail.com

دکتر بهرنگ علنی

Email:behrangha@yahoo.com

دکتر مصطفی خدری

( برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه هوشبری 

 دکتر مهرداد مهدیان

(برنامه هفتگی )

 حمیدرضا سیدی

(برنامه هفتگی )

دکتر فخرالسادات میرحسینی

(برنامه هفتگی )

دکتر فاطمه حسن شیری

(برنامه هفتگی)


   

 تاریخ آخرین به روز رسانی :1400/08/16

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر