رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

9:11:58 AM 1396 / 05 / 03
 

 
  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

نیمسال دوم 95/96

  اساتید مشاور گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی

دکتر اکبر علی اصغرزاده

(برنامه هفتگی )

دکتر رفعتی

(برنامه هفتگی)

دکتر محسنی 

(برنامه هفتگی)

آقای ملکوتی شاد

(برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

دکتر فرزندی پور

(برنامه هفتگی )

دکتر رنگرز جدی 

(برنامه هفتگی )

دکتر میدانی

(برنامه هفتگی )

دکتر نبوتی

(برنامه هفتگی )

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر صفاری

(برنامه هفتگی )

دکتر آقا داوود

دکتر پیروزمند

دکتر راستی

آقای سلیمیان

(برنامه هفتگی )

دکتر هوشیار

دکتر دلاوری

دکتر بهمنی


 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه هوشبری 

آقای مهدیان

(برنامه هفتگی )

آقای سیدی

(برنامه هفتگی )

 خانم میرحسینی

(برنامه هفتگی )

 


   

 تاریخ آخرین به روز رسانی :95/12/10

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر