EN |
    ورود
   10:20:25 PM


سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1399 / 04 / 13
 
  • گزارش واحد اساتید مشاوردانشکده پیراپزشکی در سال1387

اهم فعالیت های واحد اساتید مشاور در یک سال گذشته به شرح زیرمی باشد:

1- راه اندازی دفتر مشاوره مستقر در محل دانشکده با توجه به نیاز سنجی بعمل آمده از و نظرات اساتید راهنمای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و رسیدگی مستقیم به نیازهای تحصیلی و روحی دانشجویان در ابعاد گوناگون

2- ایجاد تعامل مابین اساتید مشاور و دفتر مشاوره دانشکده به منظور رسیدگی بهتر به مسائل دانشجویان و ارتقاء سطح دانش عملی اساتید در ارتباط با دانشجویان

3- نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای بیش از 30 کارگاه آموزشی برای کارورزان، دانشجویان ترم اول و دوم با موضوعاتی از دسته کارگاههای مهارت های زندگی (برنامه ها موجود است و با تعامل مدرسین دانشگاه کاشان برگزار شده است)

4- مشارکت دربرگزاری جلسات هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده به منظور رسیدگی به وضعیت دانشجویان مشروط یا نیازمند به کمک های آموزشی

5- برگزاری جلسات اساتید راهنما با موضوعات :(روشهای برقراری ارتباط، فرایند گوش دادن فعال، مدیریت استرس، مهارتهای زندگی، نشانه های افسردگی، روابط بین فردی از بحث مهارتهای زندگی، اختلال شخصیت، کنترل خشم، روش های ارائه برتر درس، ، روان درمانی، روانشناسی انتقاد و اعتراض و ارائه راهکارهای راهنمایی و هدایت دانشجویان در تعامل با اساتید(22 جلسه)

6- برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود و برگزاری کلاس های توجیهی برای خانواده های همراه ( مهر و بهمن)

7- برنامه ریزی و اجرای دوره ی آموزشی « مهارتهای ورود به دانشگاه» ویژه دانشجویان جدید الورود دانشکده پیراپزشکی از بهمن ماه 1387

8- برنامه ریزی و برگزاری مراسم جشن تکلیف (معارفه) دانشجویان جدید الورود( مهر و بهمن 1387)

9- برنامه ریزی اولین گردهمایی خانواده و دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی (اجرا اردیبهشت 1388)

10- همکاری در ارائه برشور ها و پیامهای بهداشت روان ویژه دانشجویان و خانواده ها

11- برگزاری مسابقه دانشجویی( ازماهنامه پیام مشاور)

12- بازنگری فرم جمع بندی عملکرد اساتید راهنما دانشکده در جلسات و ارزیابی و تخصیص واحد معادل آموزش به اساتید راهنما

13- نظر سنجی دانشجویان درباره عملکرد اساتید مشاور ( در دو نیمسال)

14- دریافت گزارش عملکرد اساتید مشاور از جلسات مشاوره با دانشجویان(دو نیمسال)

15- شرکت در جلسات وزارت متبوع و داخل دانشگاه در ارتباط با اساتید مشاور

16-درخواست و توزیع ماهنامه پیام مشاور از مرکز مشاوره دانشگاه تهران و تحویل به دفتر مشاوره دانشکده و اساتید مشاور

17- تهیه و ارائه جزوات آموزشی به اساتید به منظور مطالعه وارائه به دانشجویان در جلسات مشاوره و کتابخانه

18- صدور یا تجدید ابلاغ اسامی دانشجویان تحت راهنمایی به اساتیدمشاور قبل از شروع هر نیمسال

19- تدوین فرایند نظام استاد راهنما جهت ارائه در جشنواره مقدماتی (شهید مطهری) در دانشگاه (به عنوان فرایند برتر انتخاب و به منظور ارائه در جشنوراه کشوری شهید مطهری(اردیبهشت 88)، به وزارت متبوع ارسال گردید.

  •    گزارش عملکرد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارتباط با« واحد اساتید مشاور» سال 1388


تذکر: موارد زیر قبل از ابلاغ تغییرات آخرین آیین نامه استاد مشاور در حال اجرا بوده است و پس از ابلاغ آیین نامه اخیر ، وجود « دانشجوی همیار» در گروههای آموزشی دانشکده ، برنامه ریزی و اضافه شده است:

1- برگزاری گردهمایی یک روزه « خانواده و دانشگاه» ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

2-نظر سنجی دانشجویان درباره عملکرد اساتید مشاور ( فرم پیوست 1 )

3- دریافت گزارش عملکرد اساتید مشاور ( از جلسات مشاوره با دانشجو) در پایان شهریور ماه (نیمسال دوم 88-87)

4- دریافت و جمع بندی گزارش عملکرد اساتید مشاور از واحدهای مربوط، به منظور تکمیل فرم 100 امتیازی(پیوست2)

5- معادل سازی فعالیت اساتید مشاور به عنوان فعالیت آموزشی بر اساس آیین نامه معادل سازی (فرم پیوست 3)

6- برگزاری 8 جلسه آموزشی (هر دو هفته یکبار) با موضوعات:

« نحوه برخورد با دانشجویانی که درگیر مشکلات عاطفی هستند»

« شیوه تدریس و نحوه ارتباط در هنگام ارائه «لکچر»

« ترویج تدریس با روش های تعاملی بیشتر همانند« گروه کوچک» «GDL » «PBL »

« معرفی آیین نامه اساتید مشاور (تغییر یافته)و توضیح

« شایعترین مشکلات دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و نحوه برخورد استاد مشاور»

« نحوه آموزش دانشجویان و ایجاد حس مسئولیت در برابر خود، خانواده و جامعه در خصوص پاندمی H1N1»

و ...