EN |
    ورود
   9:43:56 PM


سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1399 / 04 / 13
 
این کارگاهها برای اولین بار در سطح دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری و تعامل بیش از 30 نفر از مدرسین ، کارکنان و مدعوین دانشکده پیراپزشکی این دانشگاه با هدف افزایش سازگاری دانشجویان جدیدالورود با محیط دانشگاه و ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانشجویان برگزار گردید. 
  • زمان برگزاری : اسفند ماه 1387
  •  مکان برگزاری: دانشکده پیراپزشکی
  •  فراگیران: دانشجویان جدیدالورود بهمن 87 رشته های تحصیلی دانشکده پیراپزشکی
 
کارگاه ها در 2 بخش روانشناختی و آموزشی برگزار شد.   
برنامه بخش روانشناختی :
 
 
عنوان کارگاه
رشته و مقطع
 
 
مهارت ارتباط بین فردی
 
 
روشهای مطالعه
 
 
مهارت ابراز وجود
 
 
مدیریت استرس و حل مسئله
 
کاردانی مدارک پزشکی
( روزانه)
یکشنبه
20/11/87
19-14
خانم فقیهی- خانم پیغمبری
 
یکشنبه
4/12/87
19-14
خانم فقیهی- خانم فرخزاد
 
یکشنبه
11/12/87
19-14
خانم زنجانی – خانم هاشمی
 
دوشنبه
12/12/87
19-14
خانم لطفی- خانم واعظی
 
کارشناسی پیوسته
علوم آزمایشگاهی
(شبانه)
پنجشنبه
24/11/87
13-8
خانم فقیهی- خانم پیغمبری
 
یکشنبه
27/11/87
13-8
خانم زنجانی- خانم فرخزاد
 
یکشنبه
4/12/87
13-8
خانم زنجانی – خانم پیغمبری
 
شنبه
10/12/87
19-14
خانم لطفی- خانم واعظی
 
کارشناسی پیوسته
رادیولوژی ­­فیزیک پزشکی
(شبانه)
دوشنبه
21/11/87
13-8
خانم فقیهی- خانم پیغمبری
 
شنبه
26/11/87
13-8
خانم زنجانی- خانم فقیهی
 
شنبه
3/12/87
13-8
خانم زنجانی – خانم هاشمی
 
شنبه
10/12/87
13-8
خانم لطفی- خانم واعظی
 
 
 
برای مشاهده طرح درس بخش آموزشی اینجا را کلیک کنید...