سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:01:27 AM 1400 / 08 / 07
 

تماس با گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن های داخلی تماس:

دکتر فاطمه رنگرز جدی: 3807

دکتر مهرداد فرزندی پور: 3651

دکتر احسان نبوتی: 3842

دکتر زهرا میدانی: 3794

دکتر علی محمد نیک فرجام: 3793

دکتر لیلا شکری زاده: 3793

خانم زهره مبارک (کارشناس گروه): 3824

لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت: 3824

تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55589343-031

آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155

پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر