امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:54:04 AM 1398 / 04 / 27
 

تماس با گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن های داخلی تماس  :

  • دکتر زهرا میدانی و دکتر احسان نبوتی: 528
  • دکتر فاطمه رنگرز جدی و دکتر مهتاب کرمی:684
  • دکتر مهرداد فرزندی پور ،زهره مبارک (کارشناس گروه): 651
  • لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت: 600
  • تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر