امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:23:03 AM 1398 / 09 / 21
 

تماس با گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • تلفن داخلی تماس با کارشناس گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی : 3632
  • دکتر علی اصغرزاده: 266
  • دکترمحسنی ، دکتر رفعتی : 686
  • آقای ملکوتی ،خانم معصوم بیگی : 650
  • آزمایشگاه فیزیک و پراتیک رادیولوژی: 736
  • تلفکس دانشکده پیراپزشکی : 55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر