سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:14:16 AM 1400 / 05 / 11
 

تماس با گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • تلفن داخلی تماس با کارشناس گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی : 3632
  • دکتر علی اصغرزاده: 3266
  • دکترمحسنی 3804
  • دکتر رفعتی : 3686
  • آقای ملکوتی : 3650
  • دکتر مرادی: 3806
  • آزمایشگاه فیزیک و پراتیک رادیولوژی: 3736
  • تلفکس دانشکده پیراپزشکی : 55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر