رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:36:12 PM 1396 / 05 / 06
 

تماس با گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • تلفن داخلی تماس با کارشناس گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی : 736
  • دکتر علی اصغرزاده: 266
  • دکترمحسنی ، دکتر رفعتی : 686
  • آقای ملکوتی ،خانم معصوم بیگی : 650
  • آزمایشگاه فیزیک و پراتیک رادیولوژی: 736
  • تلفکس دانشکده پیراپزشکی : 55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر