سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:10:20 AM 1400 / 08 / 07
 
 

تماس با گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن داخلی تماس با کارشناس گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی : 3632

آقای دکتر علی اصغرزاده: 3266

آقایدکترمحسنی 3768

آقایدکتر رفعتی : 3841

آقایدکتر مرادی: 3805

آقای ملکوتی : 3792

آزمایشگاه فیزیک و پراتیک رادیولوژی: 3736

تلفکس دانشکده پیراپزشکی : 55589343-031

آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155

پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر