امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:45:57 PM 1397 / 08 / 22
 

تماس با گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن های داخلی تماس :

  • دکتر محمود صفاری : 580
  • دکتر مرتضی سلیمیان : 667
  • دکتر سیما راستی، اعظم صامعی: 659
  • کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی (افشین صالحی): 450
  • کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و کشت سلول ( ملیحه سادات لاجوردی) : 760
  • تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر