سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:08:28 PM 1399 / 04 / 15
 

تماس با گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن های داخلی تماس :

  • دکتر محمود صفاری : 3685
  • دکتر مرتضی سلیمیان : 3667
  • دکتر سیه قتلو، اعظم صامعی: 3668
  • دکتر مصطفی خدری: 3805
  • کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی (افشین صالحی): 3450
  • کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و کشت سلول ( ملیحه سادات لاجوردی) : 3760
  • تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر