سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:54:02 AM 1401 / 04 / 05
 

تماس با گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تلفن های داخلی :

دکتر محمود صفاری : 3802

دکتر مرتضی سلیمیان : 3801

دکتر اعظم صامعی: 3809

دکترسمیه قتلو: 3573

دکتر مصطفی خدری: 3803

کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی (افشین صالحی): 3450

کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و کشت سلول ( ملیحه سادات لاجوردی) : 3760

تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55589343-031

آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155

پست الکترونیکی paramedicine_at_kaums.ac.ir

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر