حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:21:57 AM 1396 / 06 / 31
 

تلفن های داخلی تماس با گروه هوشبری:

  • اساتید گروه: 631
  • مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری): 652
  •  تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی : paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر