رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:38:08 PM 1396 / 05 / 06
 

تلفن های داخلی تماس با گروه هوشبری:

  • اساتید گروه: 631
  • مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری): 652
  •  تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی : paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر