EN |
    ورود
   1:04:04 AMامام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1398 / 11 / 03
 

معرفی رشته مدارک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  

معرفی رشته مدارک پزشکی:

 مقطع کاردانی مدارک پزشکی شاخه ای از علوم پزشکی است که فراگیران پس از اخذ مدرک قادر به شناسایی کلی نظام اطلاعات بهداشت و درمان شده و در زمینه گردآوری، جمع بندی، طبقه بندی، پردازش و بازیابی اطلاعات سلامت، مهارت و تخصص لازم را کسب می نمایند .
 مقطع کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی به دوره ای اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کاردانی را در برگیرد و اولین مقطع پس از کاردانی است،

 کارشناسی پیوسته مدارک پزشکیMedical Record (B.Sc.)

کارشناسی پیوسته مدارک پزشکی به مقطعی اطلاق می گردد که داوطلبین آزمون سراسری دانشگاهها پس از قبولی در این رشته آموزش های لازم را فرا می گیرند. فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی ومدیریت بخش مدارک پزشکی را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات، ایفای نقش نمایند.

 اهداف کلی:
 
هدف کلی از ایجاد این رشته عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند.

1- مدیریت بخش مدارک پزشکی (مشتمل بر جمع آوری، سازماندهی ، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات )

2- تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار، مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات پرونده پزشکی

3- تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداریهای آموزشی، پژوهشی ، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی

4- بکارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت

 وظایف حرفه ای دانش آموختگان :

1- وظایف آموزشی

الف- آموزش بیمار(فرد و جامعه) در مورد منشور حقوق بیمار

ب - آموزش کارکنان مرتبط با بخش مدارک پزشکی و سیستم اطلاعات بهداشتی درمانی

ج- آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش مدارک پزشکی

2 - وظایف خدماتی

الف – تنظیم، تکمیل و کدگذاری پرونده های پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها

ب- کدگذاری مالی پرونده های پزشکی (تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی) و تعیین مغایرت ها

ج- تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی (مرگ و میر، بیماری، مالی و ...) و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز

د - ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی

ه- اجرای مصوبات مربوط به مدارک پزشکی

و- مشارکت در امور مربوط به خدمات ماشینی مدارک پزشکی

3- وظایف مدیریتی

الف - مدیریت بخش مدارک پزشکی

ب- مشارکت در طراحی فرم های مدارک پزشکی

4- وظایف پژوهشی

الف- انجام پژوهشهای کاربردی درحوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان

- مشارکت در طراحی و جمع آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان

 طول دوره و شکل نظام:

  • حداقل طول دوره کاردانی رشته آموزش مدارک پزشکی 2 سال و حداکثر مجاز تحصیلات این دوره برای این دانشجویان 3 سال می باشد.
  • حداقل طول دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش مدارک پزشکی 2 سال و حداکثر مجاز تحصیلات این دوره برای این دانشجویان 3 سال می باشد.
  • طول دوره کارشناسی پیوسته مدارک پزشکی مطابق آیئن نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد .

واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی در دوره های کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی هر کدام 68 واحد، در دوره کارشناسی پیوسته 130 واحد و در دوره کارشناسی ارشد 48 واحد می باشد.

آموزش دانشگاهی رشته مدارک پزشکی

در سال 1351 انستیتو عالی علوم بیمارستانی بصورت 2 مقطعی (کاردانی، کارشناسی) آموزش این رشته را شروع نمود و پس از انقلاب فرهنگی مجدداً از سال 1363 دانشگاههای علوم پزشکی مبادرت به جذب دانشجو در مقطع کاردانی نمودند .

شورایعالی برنامه ریزی در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 11/4/68 دوره کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی را تصویب نمود که این دوره توسط کمیته پیراپزشکی شورایعالی برنامه ریزی تهیه شده و به تایید این گروه رسیده بود.

در حال حاضر این رشته در حال تربیت دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تحصصی (Ph.D ) می باشد.
 

 دریافت فایل معرفی رشته مدارک پزشکی    

 

تاریخ آخرین ویرایش: 01/07/1391