EN |
    ورود
   1:33:25 AMامام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1398 / 11 / 01
 

  •  دانشجویانی که تمایل به تغییر استاد مشاور خود در نیمسال اول 91-90 دارند حداکثر تا تاریخ 3/7/90 درخواستهای کتبی خود را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهند.
  • دانشجویان دوره های شبانه ملزم به تحویل کپی فیش هزینه واریزی به اداره آموزش دانشکده می باشند.