امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:05:43 AM 1398 / 07 / 26
 

اساتید مشاور گروه هوشبری و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان در نیمسال اول 91-90

 

آقای سیدی

آقای مهدیان

خانم میر حسینی

خانم حسن شیری

مرضیه ابدال

امیر معتمد نژاد

زهرا خزائی

نگین ابراهیمی هفشجانی

بهاره ارشدی

امیر خواجه وندی

مژگان حسینی

حمیده ابوالحسنی

آزاده یوسفی

کامران شیروانی

آیدا پاک نهاد

مریم سینایی پور فرد

رسول نصرتی

زینب شهبازی

فائزه عطار زاده کاشانی

مهرداد وطن خواه

عزت سادات قدوسی شمس آبادی

محمد اسماعیل کمالی

ریحانه مرتضوی نسب

اسماعیل ترحمی سینیچه

 راضیه رحیم زاده رنانی

ساناز حیدری مختار خانلو

زهرا طالبی طادی

امیرحسین محمدی فشارکی

مسعود احمدی

علی مظفری

مینا سادات صدر

فائزه فولاد وند

مجید اکبری

حمیده محمدی اروجه

نسیمه صادقی قهنویه

زهره گل محمدی

فاطمه توکلی گارماسه

نرگس شکر اللهی یانچشمه

اعظم عروجیان

مائده آقادوستی

رسول حاجی حیدری

فاطمه خادمی

شهناز عزیزی

هلیا پوررحیمی

فرزانه حسین پور

بنفشه گودرزی

نسیم شهبازی سیف آبادی

حنانه مروانی

مریم غلامیان جزی

زهرا کرمعلی

مائده سادات حسینی

 

بهارک رفیعیان

سروش مکاریان

مرضیه اسحقی

نسیمه رفیعی رنانی

حسین شعبانی زاده لتحری

میترا گیوی

فاطمه جاجرمی

محسن یبلویی خمسلوی

ندا حیدری

زهرا عابد

فاطمه عبدالهی

مژده فتاحی

مریم خاشعی

حمید رضا عیدی

فرزانه بایعی

زهرا احمدی شاپور آبادی

پریسا فتاحیان کلیشادرخی

فایزه یاوری

زهره اسمعیلی ساری

میلاد فخریان  قهفرخی

پریسا نریمانی قهنویه

راضیه خراسانی فردوانی

آرام فقیهی سرشکی

فاطمه خون چمن

زهراسرچه پیما

نجمه فلاح مهرابادی

یاسر دهقانی احمد آباد

الهام شکراللهی

سلیمه فولاد کوب

فاطمه پارو

سروش خان جان

نفیسه قانعیان سبدانی

فاطمه سادات مومنی بیدگلی

مسعود پرهیزکار

حامد قنبری ریسه

نیلوفر حسینی دارانی

نور ربیعی

فریباسادات مطهری برزگی

 

عباس صادقی

یوسف مولائی

محسن چیت ساز اصفهانی

علی صادقی طاهری

مریم میرزا

علیرضا اکبری جشوقانی

نسرین صفری

مهدیه میرزائی بادی

مرضیه چاقیان آرانی

شیما عباس نژاد

نسرین السادات میرعابدینی

حمید رضا نادیان

مهدی سعیدی مسینه

الهه والی بخت

مجتبی تولایی

ریحانه یزدانی

الهه کارگر

صفوراکریمی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر