امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:21:27 PM 1398 / 04 / 30
 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر باقر فرهود

دکتر باقر فرهود

  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

تماس با مسئول امور دانشجویی: 

روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 10 و سه شنبه 30/12 الی 14

55548883-031 و 55540021-031 داخلی 3803

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر