سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:13:02 AM 1401 / 09 / 17
 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر باقر فرهود

دکتر باقر فرهود

  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

تماس با مسئول امور دانشجویی: 

روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 10 و سه شنبه 12:30 الی 14

55548883-031 و 55540021-031 داخلی 3803

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر