امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:02:21 AM 1398 / 11 / 03
 

:معرفی کتابخانه

در ابتدای تاسیس آموزشکده پیراپزشکی ، از کتابخانه ای منسجم بی بهره بود . از سال 76/75که این آموزشکده به محل فعلی انتقال یافت و به دانشکده پیراپزشکی تغییر نام یافت مسوولین دانشکده در صدد تأمین کتب مورد نیاز گروههای آموزشی در این دانشکده بر آمدند و از سال 1379  با بهره گیری از نیروهای آموزش دیده و مجرب ، کتابخانه این دانشکده شکل دیگری به خود گرفت و بر انسجام ونظم آن افزوده شد. در فروردین 1386 کتابخانه دانشکده پیراپزشکی با ادغام در کتابخانه دانشکده بهداشت به ساختمان جدید منتقل گردید. در حال حاضر کتابخانه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی درمساحتی بالغ بر 320 متر مربع در طبقه دوم ساختمان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی ، به دانشجویان رشته های بهداشت و پیراپزشکی خدمات ارائه می دهد.

 

بخشها و خدمات کتابخانه:

بخش مخزن و امانت کتاب:

در حال حاضر در این بخش 19910 جلد کتاب (17510جلد فارسی و 2401 جلد لاتین), 500 عنوان سی دی و 84 عنوان پایان نامه نگهداری می شود. کتابهای موجود در مخزن کتابخانه بر اساس روش N.L.M (کتابهای پزشکی ) و L.C (کتابهای غیر پزشکی )می باشد. مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز می باشد.بدین معنی که مراجعه کنندگان می توانند وارد مخزن شوند و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنند برای آگاهی از محل دقیق کتاب و یافتن سریع تر آن مراجعه کنندگان می توانند از لینک جستجوی کتب در سایت دانشگاه کمک بگیرند.
در مرحله اول مراجعه کنندگان می توانند با استفاده از جستجوی کامپیوتری بدانند که آیا کتاب مورد نظر آنان جزءمنابع خریداری شده برای کتابخانه هست یا خیر؟ و چنانچه کتاب برای کتابخانه خریداری شده است آیا در حال حاضر در کتابخانه موجود می باشد ویا در امانت است ، همچنین مراجعه کنندگان می توانند از محل دقیق نگهداری کتابها در قفسه آگاه شوند و چنانچه کتاب در امانت باشد ، تاریخ بازگشت کتاب را بدانند.


قوانین امانت کتاب

  • هر دانشجو می تواند تعداد مجاز5 کتاب را  به امانت ببرد و موظف است در زمان مقرر نسبت به برگشت یا تمدید آن اقدام نماید
  • هر کتاب مرجع یک روز و هرکتاب غیر مرجع ده روز امانت داده می شود
  • کتب امانت گرفته شده در صورت موجود بودن نسخ دیگر تا سه بار قابل تمدید هستند
  • در صورت تاخیر کتب مرجع به ازای هر روز تاخیر چهار روز کارت عضویت شما بایگانی می شود
  • در صورت تاخیر کتب  غیر مرجع به ازای هر روز تاخیر دو روز کارت عضویت شما بایگانی می شود
  • در صورت تاخیر در ایام امتحانات زمان بایگانی دو برابر خواهد شد
  • برای تسویه حساب در صورت تاخیرکتب به ازای هر روز 100 تومان جریمه نقدی  دریافت می شود

 

 

 
بخش مجموعه سازی:
وظیفه انتخاب ، سفارش ، تهیه و ثبت کلیه منابع کتابخانه به عهده این بخش می باشد.در نتیجه با گرفتن نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اعضا هیات علمی سعی میشود منابع مورد درخواست از طریق خرید ازکتابفروشیها ، نمایشگاهها و ... تهیه گردد.


بخش فهرستنویسی:


فهرستنویسی کتب فارسی و لاتین از جمله فعالیتهای این بخش می باشد  

بخش آماده سازی:


مهرزدن ، الصاق عطف و جیب کتاب و ببرگه آرایی از وضایفاین بخش می باشد.


بخش نشریات:

در حال حاضر  25عنوان مجله فارسی موجود می باشدکه بر اساس مقررات هر دانشجو می تواند 3عنوان مجله برای یک مدت مشخص به امانت ببردو 10عنوان مجله لاتین که اساتید و دانشجویان جهت زیراکس از مقالات می تواننداستفاده نمایند.
 
تعداد 4روزنامه در این بخش نگهداری میشود. در ضمن پروژه های دانشجویان رشته های بهداشت وپایان نامه ها ی دانشجویان رشته مدارک پزشکی نیز در این بخش نگهداری می شود. تهیهفهرست نشریات رسیده به کتابخانه و وارد کردن به کاردکس ، راهنمای مراجعین در یافتنمجلات مورد نیاز ، گرفتن نشریات لاتین از کتابخانه مرکزی ، پیگیری اشتراک و اعلاموصول نشریات فارسی از جمله فعالیتهای این بخش می باشد
.
 

  :بخش پایگاه عرضه اطلاعات

در کتابخانه دانشکده،پایگاه عرضه اطلاعات شامل 7 دستگاه کامپیوتر می باشد که اولویت استفاده ار منابع علمی و پایگاههای مورد اشتراک دانشگاه برای آن لحاظ گردیده است دانشگاه با خریدبانکهای معتبر اطلاعاتی بصورتOnline امکان دسترسی مناسبی جهت امور پژوهشی و آموزشی برای دانشجویان فراهم آورده است. یکی از مهمترین خدمات دانشگاه امکان دسترسی بهکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران می باشد

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران و دسترسی به جدیدترین منابع علمی پزشکی دنیا:

دسترسی به جدیدترین منابع علمی پزشکی دنیا شامل بانکهای اطلاعاتی، ژورنالهای الکترونیکی، کتابهای الکترونیکی، کتب مرجع پزشکی، ژورنالهای کلینیکس، سیستم های هوشمند تشخیص پزشکی،آموزش مداوم پزشکی(CME)، بانک اطلاعاتی تصاویر پزشکی، اطلسهای پزشکی، مهارتها ورویه های پزشکی، پروتکل های پزشکی، اطلاعات دارویی از طریق کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی فراهم گردیده است.

:سالن مطالعه

هم اکنون کتابخانه دارای دو سالن مطالعه مجزای خواهران و براداران می باشد . ظرفیت سالن مطالعه خانمها 60 نفر و آقایان 80 نفر می باشد

 جستجوی منابع

 

 

 

منابع جدید:

لیست نرم افزارها

: کارکنان

زهرا بتولی

منصوره عرفان

مریم محمدی

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر