امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:46:34 PM 1398 / 07 / 23
 

PE

زبان انگلیسی

 
 

ردیف

عنوان

تعداد

1

هزار گزارش کوتاه خبری BBC

3

2

 آموزش زبان انگلیسی

1

3

راهنمای کامل 504 واژه کاملا ضروری

3

4

آموزش گرامر انگلیسی همراه با تمرین

1

5

Developing tactics for listening

1

6

جامع ترین , کاملترین و جدیدترین راهنمای واژگان ضروری تافل

1

7

 A complete guide to 504 absolutely

1

8

Oxford advanced learns compass

1

9

Health reports in VOA special

1

10

آموزش زبان New interchange  

1

11

راهنمای مولتی بوک

2

 

لیست نرم افزارهای کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر