حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

3:00:26 PM 1396 / 06 / 30
 

 

QU 

بیوشیمی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر