امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:38:48 PM 1397 / 04 / 03
 

 

QV

داروشناسی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر