حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:35:50 AM 1396 / 07 / 03
 

 

TX

اقتصاد خانه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر