حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

1:35:28 PM 1396 / 06 / 29
 

 

W

پزشکی

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Dorland s electronic

3

2

Medical terminology

1

3

همایش آموزش پزشکی

1

4

Comperhensive review guide

1

5

Correct coding  for medicare

1

6

Lippincott Williams and wilkin

1

7

Health research methodology

2

8

 Dorlands poket medical dictionary

3

9

Medical information on the internet

1

10

Health care benchmarking and

1

11

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی

1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر