رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:35:35 PM 1396 / 05 / 06
 

 

W

پزشکی

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Dorland s electronic

3

2

Medical terminology

1

3

همایش آموزش پزشکی

1

4

Comperhensive review guide

1

5

Correct coding  for medicare

1

6

Lippincott Williams and wilkin

1

7

Health research methodology

2

8

 Dorlands poket medical dictionary

3

9

Medical information on the internet

1

10

Health care benchmarking and

1

11

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی

1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر