امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:51:19 PM 1398 / 07 / 23
 

 

WA

بهداشت عمومی

 
  

ردیف

عنوان

تعداد

1

NIOSH pocket guide to chemical hazards

2

2

بانک سوالات بیماری های شایع واگیر و غیر واگیر

3

3

نهمین همایش ملی بهداشت محیط

1

4

World report on road traffic injury prevention

2

5

Public health risks of disasters

2

6

Reproductive health indicators

2

7

پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان

1

8

ABC of occupational and environmental medicine

2

9

occupational health practice

2

10

Stress in the workplace

2

11

Wastewater pathogens

2

12

Clinical epidemiology

3

13

Sample size determination in health studies

 

2

14

Statistics: concepts and applications

 

1

15

روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی

2

16

First  Aid and CPR

1

17

فایل کتب الکترونیکی لاتین بهداشت

2

18

The world health report 2006

1

19

CPRبرای همه

1

20

همایش ملی بهداشت محیط

1

21

همایش ملی حفاظت محیط زیست

1

22

Standard first aid course

1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر