سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:30:39 PM 1399 / 04 / 16
 

 

WN

رادیولوژی

ردیف

عنوان

تعداد

1

آشنایی با رادیوگرافی

1

2

Essentials of radiology

آموزش ضروریات رادیولوژی
 

1

3

Quality management

1

4

Diagnostic imaging expert

2

5

Radiation  protection l series 1

1

6

 

Radiation  protection laboratory series 1

1

7

آموزش سونوگرافی شکم Ultrasound 

2

8

Radiation  protection manual (safety) –part 3

2

9

پرتو نگار : فصل نامه تخصصی انجمن

1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر