رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

9:12:06 AM 1396 / 05 / 03
 

 

WN

رادیولوژی

ردیف

عنوان

تعداد

1

آشنایی با رادیوگرافی

1

2

Essentials of radiology

آموزش ضروریات رادیولوژی
 

1

3

Quality management

1

4

Diagnostic imaging expert

2

5

Radiation  protection l series 1

1

6

 

Radiation  protection laboratory series 1

1

7

آموزش سونوگرافی شکم Ultrasound 

2

8

Radiation  protection manual (safety) –part 3

2

9

پرتو نگار : فصل نامه تخصصی انجمن

1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر