سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:16:41 PM 1400 / 08 / 06
 

تماس با کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • نمابر دانشکده:  55589343 - 031 
  • شماره تماس دانشگاه: 25-55540021 - 031 
  • شماره آموزش دانشکده: 55548859 - 031
  • مسئول کتابخانه: داخلی 3636
  • میز امانت: داخلی 3588
  • آدرس پستی: کاشان، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پیراپزشکی
  • آدرس پست الکترونیکی: paramedicine_at_kaums.ac.ir

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر