رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:00:52 PM 1396 / 04 / 30
 


برای مشاهده لیست و شماره دروس نیمسال دوم  سال تحصیلی 96 /95  دانشکده پیراپزشکی نام رشته خود را کلیک کنید.

 

 توجه: ( در صورت تغییر در لیست و شماره دروس در اوایل ترم تحصیلی ، تاریخ آخرین ویرایش مقابل نام رشته تحصیلی درج می شود و کد ویرایش شده با رنگ قرمز مشخص می شود.)لینک انتخاب واحد اینترنتی

لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:


1-     کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد.

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

95/11/10 لغایت 95/11/14

شروع کلاسها

95/11/16

حذف و اضافه

95/12/02 لغایت 95/12/03

حذف اضطراری

96/02/18 لغایت 96/02/19

پایان کلاسها

96/03/21

امتحانات

96/03/28 لغایت96/04/17

                                

2- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

3- در زمان انتخاب واحد به  عنوان، تعداد واحد ، شماره و گروه درس  انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

4- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده یکی از دروس حذف خواهد شد.

5- دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته و در همان گروه امتحان دهند.

6-  انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیرد و پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

7- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از  به حد نصاب رسیدن دروس  انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر