امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:42:25 AM 1398 / 05 / 02
 


برای مشاهده لیست و شماره دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 98 /97  دانشکده پیراپزشکی نام رشته خود را کلیک کنید.

 

 توجه: ( در صورت تغییر در لیست و شماره دروس در اوایل ترم تحصیلی ، تاریخ آخرین ویرایش مقابل نام رشته تحصیلی درج می شود و کد ویرایش شده با رنگ قرمز مشخص می شود.)لینک انتخاب واحد اینترنتی

لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:


1-     کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد.

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 98/97

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

97/11/06 لغایت 97/11/12

شروع کلاسها

97/11/13

حذف و اضافه

97/11/27 لغایت 97/11/28

حذف اضطراری

98/02/22 لغایت 98/02/23

پایان کلاسها

98/02/23

امتحانات

98/03/25 لغایت 98/04/06

                                

2- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

3- در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد ، شماره و گروه درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

4- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده یکی از دروس حذف خواهد شد.

5- دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته و در همان گروه امتحان دهند.

6- انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیردو پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

7- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

 
 
 
 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر