سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:31:40 PM 1400 / 08 / 06
 


برای مشاهده لیست و شماره دروس نیمسال اول سال تحصیلی 401 /400  دانشکده پیراپزشکی نام رشته خود را کلیک کنید.

 

 توجه: ( در صورت تغییر در لیست و شماره دروس در اوایل ترم تحصیلی ، تاریخ آخرین ویرایش مقابل نام رشته تحصیلی درج می شود و کد ویرایش شده با رنگ قرمز مشخص می شود.)لینک انتخاب واحد اینترنتی

لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:


1-     کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد.

نیمسال اول سال تحصیلی 400/401

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

400/06/13 لغایت 400/06/19

شروع کلاسها

400/06/20

حذف و اضافه

400/07/03 لغایت 400/07/05

حذف اضطراری

400/09/28 لغایت 400/09/29

پایان کلاسها

400/10/15

امتحانات

400/10/18لغایت 400/10/30

                                

2- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

3- در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد ، شماره و گروه درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

4- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده یکی از دروس حذف خواهد شد.

5- دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته و در همان گروه امتحان دهند.

6- انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیردو پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

7- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر