سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:15:09 AM 1400 / 08 / 07
 

فرم ها و دستورالعمل های مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  روش کار و مراحل پیشنهاد موضوع و استاد راهنما 
  فرایند ارائه پروپوزال در قالب پابان‌نامه
  فرایند ارائه پروپوزال در قالب طرح تحقیقاتی
  روش کار و مراحلارائه و دفاع از پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد
  فرایند ارائه و دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و طرح‌های تحقیقاتی مصوب   94/8/26 شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
  فرآیند انجام طرح پژوهشیدانشجویان کارشناسی ارشد
  فرآیند تصویب عنوان پایان‌نامهدانشجویان کارشناسی ارشد
 
فرآیند دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
  فرآیند تهیه و تصویب پروپوزال پایان نامه - طرح و پروپوزال طرح تحقیقاتی
 
معیارهای پنج گانه FINER

  فرم الف: فرم ثبت موضوع و استاد راهنمای پژوهشی پایان نامه
  فرم صفحه شناسنامه پروپوزال

  نمونه  پروپوزال طرح تحقیقاتی
  نمونه پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد
  دستورالعمل تنظیم پایان‌نامه کارشناسی ارشد1
  دستورالعمل تنظیم پایان‌نامهکارشناسی ارشد2
  چک لیست مربوط به تطابق نگارش پایان‌نامه با دستورالعمل مربوطه

      فرمها:

تاریخ بروزرسانی: 99/10/14

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر