سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:10:32 PM 1399 / 04 / 18
 

فرم ها و دستورالعمل های مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

      آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
      دستورالعمل 500/1318 مصوبه شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص دفاع از پایان نامه و نمره پایان نامه
      روش کار و مراحل پیشنهاد موضوع و استاد راهنما 
      فرایند ارائه پروپوزال در قالب پابان‌نامه
      فرایند ارائه پروپوزال در قالب طرح تحقیقاتی
      روش کار و مراحلارائه و دفاع از پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد
     فرایند ارائه و دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و طرح‌های تحقیقاتی مصوب   94/8/26 شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
      فرآیند انجام طرح پژوهشیدانشجویان کارشناسی ارشد
      فرآیند تصویب عنوان پایان‌نامهدانشجویان کارشناسی ارشد
      فرآیند دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
      فرم ثبت موضوع و استاد راهنمای پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد
     فرم صفحه شناسنامه پروپوزال
      نمونه  پروپوزال طرح تحقیقاتی
      نمونه پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد
      دستورالعمل تنظیم پایان‌نامه کارشناسی ارشد1
      دستورالعمل تنظیم پایان‌نامهکارشناسی ارشد2
      چک لیست مربوط به تطابق نگارش پایان‌نامه با دستورالعمل مربوطه

      فرمها:

      دستور العمل دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
      فرم شماره 1 (اعلام آمادگی دانشجو برای دفاع)
      فرم شماره 2 (دفاع از پایان نامه(
      فرم شماره 3 (انتخاب اساتید داور)
      فرم شماره 4 (تائید داور)
      فرم شماره 5
      فرم شماره 6 ( درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه)
      فرم تحویل پایان نامه
      اطلاعیه دفاع
      فرم تائیدیه شرکت در سه جلسه دفاع مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ بروزرسانی: 99/4/1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر