سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:03:28 AM 1401 / 09 / 17
 

فرم‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

روش کار و مراحل پیشنهاد موضوع و استاد راهنما 

فرم ثبت موضوع، اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه / رساله

فرایند ارائه و دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد
فرایند تهیه و تصویب پروپوزال پایان‌نامه/ رساله-طرح و پروپوزال طرح تحقیقاتی

 فرم‌های سه‌گانه رضایت آگاهانه:

فرم رضایت نامه آگاهانه آزمودنی (برای طرح های توصیفی)
فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی
راهنمای تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه
معیارهای پنج گانهFINER

             فرم‌های آزمون جامع:

فرایند برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی

منابع آزمون جامع دکتری تخصصی

فرم آمادگی شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی

فرم تعویق شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی

             فرم‌های تمدید سنوات:

فرم درخواست تمدید سنوات آموزشی دانشجویان دکتری (ورودی 99 به بعد)

فرم درخواست تمدید سنوات آموزشی دانشجویان دکتری (ورودی قبل از 99 )

فرم درخواست تمدید سنوات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

نمونه پروپوزال طرح تحقیقاتی
نمونه پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد
شیوه نامه نگارش پایان‌نامه- رساله کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویرایش جدید)

 فرم‌های دفاع از پایان‌نامه/رساله:

دستورالعمل نمره دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
دستور العمل دفاع از پایان‌نامه/ رساله
فرم شماره 1 (اعلام آمادگی دانشجو برای دفاع)
فرم شماره 2 (تاییدیه استاد راهنما و مشاور)
فرم شماره 3 (انتخاب اساتید داور)

فرم شماره 4 (تعیین تاریخ جلسه پیش دفاع - دفاع پایان نامه / رساله)
فرم شماره 5 (اطلاعیه دفاع پایان نامه / رساله)
روش امضا کردن فایل pdf با adobe reader
فرم تحویل پایان نامه

تاریخ بروزرسانی: 1401/06/20

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر