امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:40:56 PM 1396 / 08 / 30
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر96 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم اول)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419120

آناتومی 1

5/1

5/0

2

1419122

فیزیولوژی 1

2

-

3

1419176

میکروب شناسی

5/1

5/0

4

1419129

واژه شناسی پزشکی

2

-

5

1419186

مهارتهای پرستاری وکار در اتاق عمل

2

1

6

1010203

تربیت بدنی 1

-

1

7

1010201

ادبیات فارسی

گروه 5

3

-

8

1010101

اندیشه اسلامی 1       گروه 4

1

-

  9 

1010202

زبان پیش دانشگاهی

گروه 4

2

-

10

1419175

فیزیک پزشکی

5/1

5/0

جمع کل واحد ها

20

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر95 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم سوم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419134

اصول کمکهای اولیه

5/1

5/0

2

1419153

کارآموزی 1

-

4

3

1419133

اصول پایه داروشناسی

3

-

4

1419143

روش بیهوشی 1

4

-

5

1419128

روانشناسی

2

-

6

1010204

تربیت بدنی 2

-

1

7

1419132

نشانه شناسی و معاینات بالینی

5/1

5/0

8

1010102

اندیشه اسلامی 2

گروه 5

2

-

جمع کل واحد ها

20

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده  رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر94 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم پنجم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419149

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

3

-

2

1419144

روش بیهوشی 2

4

-

3

1419155

کارآموزی 3

-

4

4

1419131

آمار زیستی و روش تحقیق

5/2

5/0

5

1419141

مدیریت در بیهوشی

1

-

6

1419151

اخلاق حرفه ای در هوشبری

1

-

7

1010104

انقلاب اسلامی

گروه 4

2

-

8

1419138

فوریتهای پزشکی  

5/1

5/0

جمع کل واحد ها

20 واحد

 

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده  رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93 در نیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم هفتم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1419160

کارآموزی درعرصه 1

(کارآموزی در عرصه بیهوشی، کارآموزی PACU  و کارآموزی ICU  )

8

 

 

2

1419141

مدیریت در بیهوشی

1

3

1419151

اخلاق حرفه ای در هوشبری

1

جمع کل واحد ها

10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر