امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:41:07 AM 1396 / 08 / 27
 

 

        لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر96 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

            (ترم اول)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1420121

فیزیک عمومی

2

1

2

1420123

ریاضیات عمومی

2

-

3

1420138

فیزیک پرتوها

3

-

4

1420129

فیزیولوژی

5/1

5/0

5

1010101

اندیشه اسلامی1

گروه 5

2

-

6

1420132

آشنایی با فن آوری نوین اطلاعات

1

1

7

1010201

ادبیات فارسی

گروه 4

3

-

8

1010203

تربیت بدنی 1

-

1

9

1010202

زبان پیش دانشگاهی

گروه 5

2

-

جمع کل واحد ها

20 واحد

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسیورودی مهر 95 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم سوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1420130

زیست شناسی سلولی

2

-

2

1420127

آناتومی2 ( توراکس – تنه و لگن )

5/1

5/0

3

1420141

روشهای پرتونگاری 1

3

-

4

1420131

آسیب شناسی عمومی

2

-

5

1010103

اخلاق اسلامی

گروه 4

2

-

6

1420166

دوزیمتری پرتوهای یونیزان

5/1

5/0

7

1420162

کارآموزی 1

-

2

8

1010102

اندیشه اسلامی 2

گروه 4

2

-

9

1420159

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی

5/1

5/0

10

1420134

اخلاق حرفه ای

1

-

جمع کل واحد ها

20 واحد

 

 

لیست و شماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر94 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم پنجم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1420153

اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتریCT

2

2

1420143

روش پرتونگاری3

2

3

1420152

آناتومی مقطعی

3

4

1420149

ارزیابی تصاویر پزشکی 1

2

5

1420155

اصول فیزیکی سیستم های تصویر برداری MRI

2

6

1010105

تاریخ اسلام

گروه 5

2

7

1420158

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوپزشکی تشخیصی

2

8

1420160

سمینار 1

1

9

1420164

کارآموزی 3

2

10

1420148

روشهای پرتونگاری اختصاصی

2

جمع کل واحد ها

20واحد

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر93 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم هفتم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1420170

کارآموزی در عرصه1

(سی تی اسکن)

4

2

1420172

کارآموزی در عرصه2

MRI

4

جمع کل واحد ها

8

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر 93 درنیمسال اول سال تحصیلی  96/97

(ترم هفتم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1420171

کارآموزی در عرصه3

( روشهای پرتونگاری اختصاصی )

4

2

1420173

کارآموزی در عرصه4

( سونوگرافی پزشکی )

4

جمع کل واحد ها

8

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر