امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

8:39:48 PM 1396 / 08 / 30
 

 

لیست و شماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر96 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم اول)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432101

فیزیولوژی

2

-

2

1432102

آناتومی

2

-

3

1432103

اصطلاحات پزشکی

2

-

4

1010203

تربیت بدنی 1           

-

1

5

1432106

ریاضیات

2

-

6

1432109

مدیریت اطلاعات سلامت 1

2

-

7

1432116

آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی

1

1

8

1010101

اندیشه اسلامی 1

گروه 5

2

-

9

1010202

زبان پیش دانشگاهی

گروه 5

2

-

10

1010201

ادبیات فارسی

گروه 4

3

-

جمع کل واحد ها

20واحد

 

 

لیست و شماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر95 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم سوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432114

زبان اختصاصی  IT1

2

-

2

1432131

زبان اختصاصی HIM2

1

1

3

1432112

سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 1

5/1

5/0

4

1432118

اصول مدیریت

2

-

5

1432152

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر2

1

1

6

1432137

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

2

-

7

1432122

آمار حیاتی استنباطی

2

-

8

1432105

بیماری شناسی اختصاصی 1

2

-

9

1010102

اندیشه اسلامی 2

گروه 5

2

-

10

1432128

فن اوری اطلاعات سلامت 2

2

-

جمع کل واحد ها

20

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر94 درنیمسال اول سال تحصیلی96/97

(ترم پنجم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432139

پروژه تحقیق

1

2

2

1432141

انفورماتیک سلامت 1

2

-

3

1432136

کد گذاری مرگ و میر ها

1

1

4

1432125

بیماری شناسی اختصاصی 3

2

-

5

1432108

شاخص ها و تحلیل داده های بهداشتی

5/1

5/0

6

1432119

اصول مدیریت فردی در محیط کار

2

-

7

1432143

کمک های اولیه

5/0

5/0

8

1432111

مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

2

-

9

1010104

انقلاب اسلامی

گروه 4

2

-

10

1010105

تاریخ اسلام

گروه 5

2

-

جمع کل واحد ها

20

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر93 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم هفتم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432146

کارآموزی در عرصه 1

-

4

2

1432147

کارآموزی در عرصه 2

-

4

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر