رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

6:59:24 PM 1396 / 04 / 29
 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر92 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95          

(ترم هشتم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432148

کارآموزی در عرصه 3

-

4

2

1432149

کارآموزی در عرصه 4

-

4

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات سلامت  ورودی مهر 93 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95           

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432120

داروشناسی

2

-

2

1432134

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

1

-

3

1432142

انفورماتیک سلامت 2

2

-

4

1432138

پرونده الکترونیک سلامت

2

-

5

1432126

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها

1

1

6

1432135

سیستم طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی

1

1

7

1432140

مدیریت بخش فن اوری اطلاعات سلامت

2

-

8

1010107

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (یا یک درس عمومی )        

2

-

9

1432132

بیمه و نظام پرداخت در سلامت

2

-

10

1010108

آشنایی با منابع اسلامی      ( یا یک درس عمومی  )                 

2

-

جمع کل واحد ها

19

 

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات سلامت  ورودی مهر94 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم چهارم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432124

بیماری شناسی اختصاصی 2

2

-

2

1432129

فن اوری اطلاعات سلامت 3

2

-

3

1432107

مبانی اپیدمیولوژی

2

-

4

1432144

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

2

-

5

1432133

مدیریت منابع اطلاعاتی سامت

1

-

6

1432113

سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها                       و اقدامات پزشکی2

5/1

5/0

7

1432123

روش تحقیق

3

-

8

1010106

آشنایی با منابع اسلامی

( یا یک درس عمومی)

2

-

9

1010204

تربیت بدنی 2

-

1

10

1010103

اخلاق اسلامی  (  یا یک درس عمومی)                 

2

-

جمع کل واحد ها

20

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 95 درنیمسال دوم  سال تحصیلی 96/95

 (ترم دوم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1432104

عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی

2

-

2

1432127

فن اوری اطلاعات سلامت1

2

1

3

1432151

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر1

1

1

4

1432110

مدیریت اطلاعات سلامت 2

2

-

5

1432121

آمار حیاتی توصیفی

2

-

6

1432130

زبان اختصاصی 1HIM

1

1

7

1010103

اخلاق اسلامی (یا یک درس عمومی)

2

-

8

1432007

زبان انگلیسی عمومی

3

-

9

1010204

تربیت بدنی 2

-

1

 

1432145

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت

2

-

جمع

20

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر