حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:21:27 AM 1396 / 06 / 31
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر96 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم اول)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1441028

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر1

1

1

2

1441008

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها

1

1

3

1441018

کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت

2

-

4

1441012

آمار حیاتی پیشرفته

1

1

5

1441011

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

6

1441013

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

-

7

1441025

زبان انگلیسی پیشرفته

2

-

جمع کل واحد ها

13

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر95 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

(ترم سوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1441016

مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

2

-

2

1441017

ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی

2

-

3

1441019

فن اوری ارتباطات بهداشتی

1

1

4

1441023

استفاده از کامپیوتر درآنالیز داده ها

1

1

جمع کل واحد ها

8

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودی مهر94 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/97

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1441021

پایان نامه

6

-

 

 


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر