رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:38:14 PM 1396 / 05 / 06
 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم دوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1441029

ساختمان داده هاو برنامه نویسی کامپیوتر 2

1

1

2

1441027

انفورماتیک پزشکی

2

-

3

1441020

سمینار تحقیق

1

1

4

1441014

سیستم های طبقه بندی  و نامگذاری اطلاعات درنظام سلامت

3

-

5

1441015

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

3

-

جمع

12

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 94 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم چهارم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1441021

پایان نامه

6

جمع

6

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت ورودی مهر 93 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1441021

پایان نامه

6

جمع

6

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر