امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:03:08 AM 1398 / 07 / 26
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد مدارک پزشکی  ورودی مهر89  درنیمسال اول سال تحصیلی 92/91

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

 

1

1440012

پایان نامه

4

جمع کل واحد ها

4

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر