سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:56:14 PM 1399 / 05 / 21
 
خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی :
جزوه های درسی:
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر