حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:33:05 AM 1396 / 07 / 03
 
 
نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - تابش          
صاحب امتیاز: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول:  کسری ناطقیان

سردبیر: آسیه دانا
 
شمارگان:  1
دریافت  فایل های PDF نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (تابش ):
شماره یک
شماره دو
صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی تخصصی پرتونگاری
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر