رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:37:02 PM 1396 / 05 / 06
 

 

انجمن علمی تخصصی پرتونگاری :

انجمن علمی تخصصی پرتونگاری زیر نظرسرپرست دانشکده پیراپزشکی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در چارچوب مصوبات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت پیشبرد اهداف مذکور در اساسنامه در پاییز 86 شروع به فعالیت نمود.

 

اسامی اعضای انجمن علمی تخصصی پرتونگاری بدین شرح می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سعید هاشم پور

2

امیر حسین پاکباز

3

محسن خیرخواه

4

محمدرضا محمدی

5

شیوا حاج اسماعیلی

6

شیرین شریفی

7

شایان عیدی وندی

8

صبا صادقی

نشریات  و مجلات  مربوط به گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی: نشریه تابش

 

           صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
          

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 28/01/1394

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر