سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:47:59 PM 1399 / 04 / 16
 

 

انجمن علمی تخصصی پرتونگاری :

انجمن علمی تخصصی پرتونگاری زیر نظرسرپرست دانشکده پیراپزشکی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در چارچوب مصوبات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت پیشبرد اهداف مذکور در اساسنامه در پاییز 86 شروع به فعالیت نمود.

 

اسامی اعضای انجمن علمی تخصصی پرتونگاری بدین شرح می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد مهدی حسینی

2

حمید رضا رحیمی

3

سید محمد ناظم رضوی

4

محمد مهدی صبوحی

5

محمد مایلی

6

زینب ناصحی

7

سارا ضیائی

نشریات  و مجلات  مربوط به گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی: نشریه تابش

 

           صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
          

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 1397/03/29

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر