حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

1:50:10 PM 1396 / 06 / 29
 


برنامه کارآموزی در عرصه(1) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93 

 

       شهریور     مهر
آبان آذر
دی بهمن

 

تاریخ آخرین ویرایش :96/06/21

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر