رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:36:23 PM 1396 / 05 / 06
 


برنامه کارآموزی در عرصه(2) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92 

بهمن اسفند
فروردین اردیبهشت

توضیحات کارورزی

تاریخ آخرین ویرایش :95/11/18

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر