حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:19:26 AM 1396 / 06 / 31
 


برنامه امتحانات پایان ترم رشته های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی 96/97

  • تکنولوژی پرتوشناسی ( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • فن آوری اطلاعات سلامت ( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • علوم آزمایشگاهی( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • هوشبری  ( تاریخ آخرین ویرایش : ) 

با توجه به احتمال تغییرات برنامه امتحانی در طول ترم تحصیلی توصیه میگردد دانشجویان در فواصل زمانی معین ، برنامه امتحانات خود را بازبینی نمایند.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر