امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:42:08 AM 1396 / 08 / 27
 


برنامه امتحانات پایان ترم رشته های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی 96/97

  • تکنولوژی پرتوشناسی ( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • فن آوری اطلاعات سلامت ( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • علوم آزمایشگاهی( تاریخ آخرین ویرایش : )
  • هوشبری  ( تاریخ آخرین ویرایش : ) 

با توجه به احتمال تغییرات برنامه امتحانی در طول ترم تحصیلی توصیه میگردد دانشجویان در فواصل زمانی معین ، برنامه امتحانات خود را بازبینی نمایند.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر