رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:04:58 PM 1396 / 04 / 30
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر