رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:34:20 PM 1396 / 05 / 06
 
برنامه  کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در نیمسال دوم 95/96    

 

تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/13

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر