رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:03:28 PM 1396 / 04 / 30
 
اعضای هیئت علمی گروه  فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
دکتر مهران محسنی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر مهران محسنی
مدیر گروه

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر