حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:39:18 AM 1396 / 07 / 03
 
اعضای هیئت علمی گروه  فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
دکتر مهران محسنی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر مهران محسنی
مدیر گروه

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر