حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:39:03 AM 1396 / 07 / 03
 
اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
    دکتر محمود صفاری مدیر گروه و  هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
مرتضی سلیمیان عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر مرتضی سلیمیان 
  مدیر گروه 

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر