رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:07:42 PM 1396 / 04 / 30
 
اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
    دکتر محمود صفاری مدیر گروه و  هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
مرتضی سلیمیان عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر مرتضی سلیمیان 
  مدیر گروه 

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر