سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:15:47 AM 1400 / 06 / 30
 

  دکتر فاطمه رنگرز جدی هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

 دکتر فاطمه رنگرز جدی مدیر گروه و هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
 
 
دکتر فاطمه رنگرز جدی
 
Dr.Fatemeh Rangraz Jeddi
 
   مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)
  رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
  مرتبه علمی : استاد
  نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک  :   rangrazejeddi_f@kaums.ac.ir   
                

جزوه ها و مطالب آموزشی:

♣ کتاب تالیفی:

♣ مقالات:

 1. آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در میان پزشکان عمومی، رزیدنت ها و متخصصین بخشی از مناطق کشور
 2. ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 3. ارزیابی نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی در پاسخ به نیازهای دارویی بیماران جهت انجام مراقبت از خود
 4. بررسی اپیدمیولوژی سوانح در بیماران بستری در بیمارستان نقوی شهرستان کاشان سال 1379
 5. بررسی دیدگاه دانشجویان بهداشت محیط در مورد نقش دانشگاه بر انتظارات شغلی آنها (چکیده)
 6. بررسی علل فوت متوفیان شهرستان کاشان: 81-1377
 7. بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستان های شهرستان کاشان، 1382
 8. بررسی میزان استفاده مدیران از شاخصهای آماری در اداره امور بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1381
 9. بررسی میزان ثبت اطلاعات پزشکی توسط گروه های آموزشی بالینی در پرونده بیماران بستری در بیمارستان های شهر کاشان سال 1382 (چکیده)
 10. بررسی میزان ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس در بیمارستان های کاشان، بهار 1381
 11. بررسی میزان جوش شیرین و نمک در نان نانوایی های مهردشت نجف آباد در سال 1388
 12. بررسی میزان دستیابی دانشجویان مدارک پزشکی به اهداف رفتاری کارآموزی در عرصه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان - سال 84 (چکیده)
 13. بررسی میزان دقت و صحت داده های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان
 14. بررسی میزان کارایی پرونده های پزشکی در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشان
 15. بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران ـ سال 1382
 16. پرونده سلامت فردی، فن آوری اطلاعات در سیستم مراقبت سلامت آینده: دیدگاه پزشکان و پرستاران
 17. پرونده سلامت فردی، مراقبت بیمارمدار از طریق اطلاعات بیمارمدار: دیدگاه بیماران بیمارستان های آموزشی شهر کاشان
 18. تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص ‌نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 19. دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر کاشان - نیمه اول سال 1387
 20. رعایت اصول ثبت نسخه نویسی پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی شهر کاشان
 21. میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان های دولتی کاشان (1381)
 22. نقش سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی: دیدگاه بیماران

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر