سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:52:17 PM 1399 / 04 / 15
 

دکتر مهرداد فرزندی پور مدیر گروه و هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 دکتر مهرداد فرزندی پور هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت


دکتر مهرداد فرزندی‌پور
 
Dr.Mehrdad Farzandipour
 
  تحصیلات : دکترای تخصصی (Ph.D)
  رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
  مرتبه علمی :استادی
  نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک :  farzandipour_m@kaums.ac.ir

                  

طرح درس نیمسال اول 99 -98 :

 1. شاخص‌ها و تحلیل داده‌های بهداشتی
 2. فناوری اطلاعات سلامت 2
 3. مدیریت فناوری در حوزه سلامت
 4. روش تحقیق در علوم بهداشتی ( ارشد)
 5. کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سلامت ( ارشد)


♣ کتاب تالیفی:

♣ مقالات:

 1. اپیدمیولوژی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان نقوی کاشان (1383)
 2. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک : نقش وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 3. اخذ رضایت نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان های آموزشی کاشان
 4. ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 5. الزامات امنیتی پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب، یک مطالعه تطبیقی
 6. بررسی اپیدمیولوژی سوانح در بیماران بستری در بیمارستان نقوی شهرستان کاشان سال 1379
 7. بررسی علل فوت متوفیان شهرستان کاشان: 81-1377
 8. بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستان های شهرستان کاشان، 1382
 9. بررسی میزان استفاده مدیران از شاخصهای آماری در اداره امور بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1381
 10. بررسی میزان ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس در بیمارستان های کاشان، بهار 1381
 11. بررسی میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده ‌های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای شهر کاشان در سال 1381
 12. بررسی میزان صحت کد گذاری تشخیص ها بر اساس ICD10
 13. بررسی میزان کارایی پرونده های پزشکی در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشان
 14. بررسی نحوه گردآوری اطلاعات آماری در بیمارستان های آموزشی درمانی کاشان در سال 1379
 15. تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص ‌نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 16. رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد پذیرش بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛ 1385
 17. شرکت ‌های فروشنده‌ نرم ‌افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی و نیاز کاربران
 18. صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM
 19. ضرورت تبیین چهارچوب مفهومی شاخص های سلامت
 20. طراحی الگوی اصول محرمانگی اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک برای ایران؛ 1386
 21. طراحی الگوی الزامات ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای ایران
 22. عوامل مرتبط با کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی، یک مطالعه تحقیقی در بیمارستان های شهر کاشان در سال 1386
 23. کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی
 24. مطالعه تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب
 25. مطالعه تطبیقی حداقل مجموعه داده های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و ارایه راهکار مناسب برای ایران
 26. مقایسه مدل های بهره برداری از دانش در علوم پزشکی
 27. مقایسه میزان مهارت های فناوری اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - 1385
 28. میزان آگاهانه بودن امتناع از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان
 29. میزان رعایت استانداردهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای شهرستان کاشان – 1383
 30. نظام نوین آماری از دیدگاه مدارک پزشکی
 31. نقش اطلاعات بهداشتی و درمانی در کنترل کیفیت مراقبتهای درمانی

 

         تاریخ آخرین ویرایش: 98/9/17

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر