سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:50:45 AM 1400 / 06 / 30
 
دکتر زهرا میدانی هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دکتر زهرا میدانی
 
Dr.zahra Meidani
 
  تحصیلات : دکترای تخصصی (Ph.D)
  مرتبه علمی: دانشیار
  رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
  پست الکترونیک:   meydani_za@kaums.ac.ir   
 

طرح درس نیمسال دوم تحصیلی 400-99:

♣ مقالات:

 1. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وب سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 2. بررسی تطبیقی استانداردهای اعتباربخشی مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی در کشورهای کانادا، آمریکا و نیوزیلند
 3. بررسی تطبیقی استانداردهای مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران
 4. بررسی تطبیقی استانداردهای مدیریت اطلاعات با رویکرد بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت
 5. بررسی میزان کارایی پرونده های پزشکی در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشان
 6. تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص ‌نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 7. جنبه های قانونی پزشکی از راه دور
 8. شرکت ‌های فروشنده‌ نرم ‌افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی و نیاز کاربران
 9. طراحی الگویی جدید برای ارزیابی بخش مدارک پزشکی
 1. A pilot study of the impact of an educationalintervention aimed at improving medicalrecord documentation
 2. Developing a model for an Iranian Classification of Diseases (IRCD) compatible with other adaptations of the International Classification of Diseases
 3. Health services accreditation standards for information management in Canada, NewZealand and USA: a comparative
 4. Hospital Information Systems User Needs Analysis: A Vendor Survey
 5. Medical records standards in selected countries and Iran: a comparative study
 6. National health information infrastructure model: a milestone for health information management education realignment 
 7. Organization's quality maturity as a vehicle for EHR success
 8. Proposal for a modernized Iranian notifiable infectious diseases surveillance system comparison with USA and Australia:
 9. Telemedicolegal aspects of telemedicine
 10. Transition from Medical Record Practitioners to Health Information Technology Professionals: Iranian Perspective
 11. The Effect of Educational Intervention on Medical Diagnosis Recording among Residents       
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر