سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:24:33 AM 1401 / 04 / 05
 


دکترفخرالسادات میرحسینی هیئت علمی گروه هوشبری 

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر میرحسینی
 
 
دکتر فخرالسادات میرحسینی
Fakhralsadat Mirhosseini
 
  تحصیلات: کارشناسی ارشد بیهوشی
  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
  مرتبه علمی: استادیار
  نوع استخدام :  عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک :   mirhosseini-f@kaums.ac.ir  
                   

طرح درس نیمسال دوم 1400/401 :

 1. ایمنی و پایش پیشرفته
 2. بیهوشی 3
 3. داخلی جراحی
 4. طراحی آموزشی

♣ کتاب تالیفی:

جزوه ها و مطالب آموزشی:

♣ مقالات:

 1.   Exploring the concept of scholarship of teaching and learning (SoTL):Concept analysis,Fakhrossadat Mirhosseini1, Neda Mehrdad2, Shoaleh Bigdeli*3, Hamid Peyravi4, HomeiraKhoddam5, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)   
 2. اعتبار پیش بین معدل دیپلم در پیشرفت تحصیلی
 3. بررسی آگاهی دانشجویان هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رشته تحصیلی خود، قبل از انتخاب آن در کنکور سراسری 1381 ( چکیده)
 4. بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی واژینال در تشخیص اختلالات آندومتر در خانم های پره منوپوز مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی
 5. بررسی تاثیر بیحسی اپیدورال بر غلظت خونی اپی نفرین و طول مرحله اول زایمان
 6. بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 7. بررسی موارد HBSAg در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی زنان و زایمان شهر کاشان در سال 1381
 8. بررسی میزان ثبت اطلاعات پزشکی توسط گروه های آموزشی بالینی در پرونده بیماران بستری در بیمارستان های شهر کاشان سال 1382 ( چکیده)
 9. برون‌ دادهای نامطلوب یک دانشکده و عوامل مرتبط با آن
 10. سنجش عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی معادل سازی ( چکیده)
 11. علل تکرار درس، مشروطی و تاخیر در فراغت از تحصیل در دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (82-1365)
 12. عوامل پیش گویی کننده عملکرد تحصیلی در دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 13. عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان
 14. عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 15. وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر