رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

9:15:55 AM 1396 / 05 / 03
 
دکتر مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
    مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری


 دکتر مهرداد مهدیان
Mehrdad Mahdian
 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار

مقالات :  Google Scholar CV
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:
  mahdian_m@kaums.ac.ir 

 

طرح درس نیمسال اول 96 - 95 :

  1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
  2. روش بیهوشی2
  3. کارآموزی بیمارستانی 1
  4. واژه شناسی پزشکی

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش96/01/23

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر