حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

9:29:16 AM 1396 / 07 / 03
 
دکتر مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
    مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری


 دکتر مهرداد مهدیان
Mehrdad Mahdian
 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار

مقالات :  Google Scholar CV
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:
  mahdian_m@kaums.ac.ir 

 

طرح درس نیمسال اول 97 - 96 :

  1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
  2. روش بیهوشی 1
  3. روش بیهوشی 2
  4. واژه شناسی پزشکی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

 

 

تاریخ آخرین ویرایش96/01/23

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر