امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:27:27 PM 1397 / 09 / 23
 
دکتر مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهدیان


 دکتر مهرداد مهدیان
Mehrdad Mahdian
 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پژوهشی
مرتبه علمی: دانشیار

مقالات :  Google Scholar CV
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:
  mahdian_m@kaums.ac.ir 

 

طرح درس نیمسال اول 98 - 97 :

  1. آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی
  2. واژه شناسی پزشکی
  3. روش بیهوشی 2

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 97/98

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

 

 

تاریخ آخرین ویرایش:97/08/21 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر