امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:53:48 AM 1398 / 04 / 27
 
دکتر مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهدیان


 دکتر مهرداد مهدیان
Mehrdad Mahdian
 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

مقالات :  Google Scholar CV
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:
  mahdian_m@kaums.ac.ir 

 

طرح درس نیمسال دوم 98 - 97 :

  1. اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی ( دانشجویان کارشناسی رادیولوژی)
  2. بیهوشی 1
  3. روش بیهوشی 3

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 97/98

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

 

 

تاریخ آخرین ویرایش:98/1/21 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر