امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:54:50 PM 1398 / 09 / 14
 
دکتر مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهدیان


 دکتر مهرداد مهدیان
Dr. Mehrdad Mahdian
 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

مقالات :  Google Scholar CV
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:
  mahdian_m@kaums.ac.ir 

 

طرح درس نیمسال اول 99 - 98 :

  1. بیماریهای داخلی - جراحی1
  2. بیهوشی 2
  3. بیهوشی 4
  4. مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل
  5. واژه شناسی پزشکی

         تاریخ آخرین ویرایش:98/7/20 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر