امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:07:15 AM 1398 / 05 / 01
 
 فاطمه حسن شیری هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 فاطمه حسن شیری هیئت علمی گروه هوشبری


فاطمه حسن شیری

Fatemeh Hasanshiri

 

  تحصیلات : کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
 
  نوع استخدام : عضو هیئت علمی
 
 آدرس پست الکترونیک :   hasanshiri_fa@kaums.ac.ir   
 
 
  • برنامه هفتگی خانم فاطمه حسن شیری نیمسال اول 92/93

طرح درس نیمسال اول 92/93 :

اسلایدهای آموزشی دروس تدریسی:

   * اصول کمکهای اولیه:

مقالات:

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 92/93

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 92/91

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر