امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:34:32 AM 1398 / 11 / 01
 
 دکترفاطمه حسن شیری هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر فاطمه حسن شیری


دکتر فاطمه حسن شیری

Fatemeh Hasanshiri

  تحصیلات : دکتری تخصصی پرستاری
  نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
   آدرس پست الکترونیک :   hasanshiri7@gmail.com
 

طرح درس نیمسال اول نیمسال اول 99-98 :

مقالات:

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 98/99

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 98/99

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر